Els Amics de la Fundació som un grup de persones de l’àmbit cultural, social i econòmic de Catalunya que treballa en dues línies: per una banda difonent la missió de la Fundació HM Obra Social Nens i per l’altra, optimitzant els canals de finançament de la Fundació HM Obra Social Nens establint relacions de llarga durada amb la ciudatania.

Què fem?

 • Amplifiquem la comunicació dela Fundació HM Obra Social Nens.
 • Contribuïm:
  • Ajudem a planificar el fundraising.
  • Fem donacions a títol personal.
  • Ajudem a generar col.laboracions corporatives.
  • Donem suport “entre bastidors” a les campanyes de la Fundació HM Obra Social Nens.
  • Generem aliances a través de xarxa de contactes.
 • Desenvolupem oportunitats que ajudina créixer aquest projecte.
 • Difonem la missió de la Fundació HM Obra Social Nens.
 • Participem en esdeveniments:
  • Campanyes de sensibilització
  • Fund & Friend Raising

Funcionament

Amics de l’Hospital HM Nens s’estructura en base a un consell permanent que gestiona els diferents projectes, i un plenari que es reuneix semestralment.

El plenari és l’encarregat d’identificar els nous projectes que es proposen a la Fundació HM Obra Social Nens, promoure l’execució dels que han estat aprovats i fer el seguiment dels projectes en curs.

El plenari proposa a la Fundació HM Obra Social Nens els nous projectes que permetin l’assoliment dels objectius identificats.

El consell és un òrgan col.legiat encarregat de dissenyar, executar i fer el seguiment, amb l’ajuda de la Fundació HM Obra Social Nens, dels projectes aprovats.

Consell permanent dels Amics de la Fundació HM Obra Social Nens

 • Jordi Alberich (Círculo de Economía)
 • Conrado Carnal (Grupo Zeta)
 • Joan Castells (FIATC Assegurances)
 • Pep Planas (Actor i director)
 • Miquel Rovira (Gencat)
 • Montserrat Rivero (Farmaindústria)