XXII Congrés de la Sociedad Española de Estrabologia

cuenca

cuenca

A finals del mes d’abril, el Servei d’Oftalmologia va participar en el XXII Congrés de la Sociedad Española de Estrabología, que es va celebrar a Conca. Els Drs. Cavero, Monés i Álvarez van presentar 3 comunicacions amb diferents estudis que s’han portat a terme en el servei.

Un d’ells avaluava la convergència ocular en nens afectes de trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH). L’avaluació de la convergència ocular és interessant ja que si existeix dèficit i es corregeix, millora la simptomatologia del TDAH.