Vam visitar la Fundació Orienta

DSC01349

Recentment hem visitat la Fundació Orienta de Sant Boi de Llobregat.

La Fundació Orienta és una institució dedicada a l’atenció en salut mental de nens, joves i les seves famílies.

Ofereix assistència ambulatòria a població de 0 a 18 anys que pateixen algun trastorn mental o disharmonia evolutiva que dificulta o pot posar en perill la seva evolució normal, portant a terme el treball de forma coordinada amb els professionals dels Departaments de Salut, Educació, Acció social i Ciutadania, i Justícia.

 

A la imatge trobem per part de la Fundació Orienta al Sr. Alfons Icart i Pujol i a la Sra. Teresa Ribalta, Director General i Directora Assistencial respectivament i per part de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona, al Director General, Dr. Javier Massaguer.

Més informació: http://www.fundacioorienta.com/index.php