Trastorns del espectre autista

dia mundial autismo

dia mundial autismo

Avui dia 2 d’abril se celebra el Dia Mundial de Conscienciació de l’Autisme. Els trastorns de l’espectre autista són un conjunt d’alteracions que afecten al desenvolupament neurològic dels nens i que es diagnostiquen en els primers anys de vida. Afecten aproximadament a 1 de cada 100 nens amb diferent grau de severitat i d’interferència amb la vida quotidiana. Clàssicament es descriuen dificultats en tres àmbits: les habilitats de comunicació i del llenguatge, les habilitats en les interaccions socials i un repertori restringit d’interessos, comportaments i activitats.

Entre els pediatres és important prestar atenció a les inquietuds que ens manifestin els pares sobre les conductes a la llar, ja que un diagnòstic i una intervenció precoç milloren sensiblement l’evolució posterior.

Per més informació