Presentació del projecte Salut i Nens de l’Obra Social de la Fundació Hospital de Nens

IMG 1637

IMG 1637

La Fundació Hospital de Nens de Barcelona davant el dramàtic creixement de la pobresa infantil, fa un viratge des de la recollida de joguines -l’any passat es va celebrar el seu centenari-, cap a un ambiciós pla per donar una resposta ferma a la pobresa de Barcelona a través del projecte Salut i Nens, Barcelona 2012 (Salut i Nens Barcelona 2012). Empresaris de Barcelona compromesos amb els problemes de la societat catalana, com Alfonso García Muñiz i Guillem Bosch- de Casa Alfonso i Vista Óptica respectivament-, donen suport a aquesta iniciativa per tal de promoure l’Obra Social duta a terme per la Fundació.

La pobresa infantil a Barcelona i a Catalunya s’està agreujant i arriba al 25% dels menors,
segons la Federació d’Entitats d’Atenció i Educació a la Infància i l’Adolescència (Fedaia). Per aquest motiu Alfonso García Muñiz de Casa Alfonso i Guillem Bosch de Vista Òptica s’han bolcat en aquest projecte perquè els nens amb risc d’exclusió social de Barcelona tinguin les mateixes possibilitats que els altres.

La Presidenta de la Fundació Sor Maria Dolores Cruz Arbeloa Huarte i el Dr.Massaguer Director General, presentaran el projecte Salut i Nens avui dia 26 a les 12h.

 

La Fundació Hospital de Nens de Barcelona té com a missió fundacional l’assistència mèdica a la infància, la docència i l’Obra Social. L’Obra Social està encaminada a l’assistència a la salut de la infància desfavorida. Els fons recaptats es destinen a tractaments dentals, oftalmològics i de prevenció de malalties greus o infeccioses.

 

Més informació