Pla Estratègic 2012-2015 de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona “Créixer sense créixer”

El proper divendres 28 de setembre, tindrà lloc a les instal·lacions de consultes externes, la presentació del nou pla estratègic a tot el personal de l’hospital

 

Carta del director general

La nostra institució, exposada a molts canvis en els darrers 5 anys, ha experimentat una transformació en tots els àmbits que fa que avui la Fundació Hospital de Nens de Barcelona sigui l’ únic Hospital monogràfic en pediatria del país.

Durant el darrer quinquenni, s’han dut a terme reformes estructurals imprescindibles per assumir l’augment d’activitat que ens ha permès assolir una posició de privilegi dins del sector. Després d’aquest esforç financer, l’any 2009 es va iniciar una etapa de aturada de les inversions en estructura amb l’ aplicació del Pla estratègic 2009-2011. Aquest viatge a l’ interior ens ha permès conèixer amb profunditat la nostra realitat i assolir les millores necessàries dels processos interns possibilitant l’irrupció i consolidació de nous i interessants escenaris : Màster de salut Infantil, canvi de nom a Fundació Hospital de Nens de Barcelona, relleus generacionals de professionals i una política de control de despeses que ha permès la sostenibilitat de l’entitat davant la situació econòmica de l’entorn.

Arribat aquest punt, i en un context extern econòmicament inestable, la Fundació es planteja nous reptes que ens permetin créixer de forma controlada sense realitzar inversions en estructura. El Pla estratègic 2012-15 “Créixer sense créixer” ha de ser el full de ruta que ens permeti assolir, entre altres, els nostres principals objectius: labor social ( arribar a més nens necessitats), docència e investigació ( Formació MIR i convertir-se en Fundació Universitària) i assistència mèdica , objectius que ens han de fer imprescindibles en el sector de l’assegurança lliure.

Atentament,

J.Massaguer Cabrera

Director General