Nota Informativa del COMB sobre Riscos Cancerígens de la telefonia mòbil

Amb motiu de les informacions aparegudes darrerament en relació a les recomanacions del grup d’experts reunits a Lió el proppassat mes de maig per encàrrec de l’IARC i l’OMS i en consideració a les àmplies repercussions que han tingut als mitjans de comunicació, el COMB vol informar del següent:

 

  1. Fins ara no s’ha pogut demostrar que les radiacions electromagnètiques no ionitzants, usades en telefonia mòbil, radars, TV, ràdio, etc. tinguin capacitat de lesionar el DNA i induir mutacions potencialment cancerígenes. Demostrar l’absència segura de risc carcinogènic dèbil o per mecanismes epigenètics és quasi impossible. La dissipació en forma de calor local de l’energia de la radiació no ionitzant no pot explicar la inducció de neoplàsies

 

  1. En els estudis de laboratori, tant en cultius cel·lulars com en animals d’experimentació, no s’han obtingut evidències concloents d’inducció de tumors cerebrals.

 

  1. Els estudis epidemiològics són molt complexes i estan sotmesos a biaixos que poden dificultar seriosament establir la significació d’associacions febles entre factors de risc i malaltia.

 

  1. La comissió d’experts citada recomana la inclusió de la telefonia mòbil en la categoria 2b, agents possiblement cancerígens (la 2a inclou els agents probablement cancerígens).

 

  1. Els resultats científics s’han d’expressar en graus de quantificació del risc, en el cas de que es demostri veritablement la seva existència. L’afirmació de la possibilitat d’un risc no permet extreure conclusions ni actituds operatives que puguin traduir-se en recomanacions preventives.. Els mateixos experts parlen de possibilitats que no tenen una confirmació possible en un termini immediat.

 

  1. Cal, doncs, mantenir una actitud de cautela i prudència. En Oncologia –com també passa en altres àmbits de la Medicina i de la ciència- s’han realitzat al llarg del temps nombroses alertes sobre possibles, i inclús probables, factors cancerígens que després s’ha demostrat que no es podien confirmar en estudis posteriors o que el risc era molt baix.

 

  1. Mentrestant, recomanem adoptar mesures de prudència en l’ús de la telefonia mòbil, evitant l’ús directe de manera compulsiva i emprant auriculars o mans lliures, i tenir especial cura amb l’ús que poden fer els nens.

 

 

 

Barcelona, 3 de juny de 2011

 

El contingut d’aquesta Nota Informativa s’ha elaborat amb la participació del Prof. Dr. Albert Biete, Catedràtic de Radiologia i cap de servei de Radioteràpia Oncològica de l’Hospital Clínic de Barcelona i del Prof. Dr. Josep Maria Borràs, Director del Pla Director d’Oncologia del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

 

Treball elaborat el Juny de 2011
Dr. R. Clapés Ferran
Servei d’Urgències. Hospital de Nens de Barcelona

 

 

> Tornar