“Les teves mans poden salvar la vida d’una persona estimada”. Jornada Europea de Conscienciació de l’Aturada Cardíaca

Concienciacion PCR 2014

Concienciacion PCR 2014

Aquest és l’eslògan escollit per l’European Resuscitation Council (ERC) per tal de celebrar el Dia Europeu de Conscienciació de l’Aturada Cardiorespiratòria avui dia 16 d’octubre. A Espanya, el Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar (CERCP) i a Catalunya el Consell Català de Ressuscitació (CCR) de l’Acadèmia, s’encarregaran d’impulsar i d’aglutinar les actuacions que faran les entitats que els composen.

Aquesta iniciativa, s’ha estès a la població general i a la sanitària en particular, per tal de prendre consciència del problema que representa l’aturada cardíac

a responsable de més de 350.000 morts a l’any fora dels hospitals a Europa. Aquesta xifra, que a Catalunya suposa una mort sobtada cada dues hores i mitja, és a dir a la vora de 10 morts cada dia, multiplica per 5 les

morts produïdes per accident de trànsit.

L’aturada cardíaca esdevé molt sovint de forma sobtada i inesperada en una persona aparentment sana i amb bon estat de salut. En la majoria d’ocasions està provocada per una alteració del ritme cardíac i, si quan es produeix aquesta situació, la víctima no és atesa ràpidament, la mort pot produir-se en pocs minuts i, en cas de recuperació, aquesta pot donar-se amb presènci

a de greus i invalidants seqüeles. Les possibilitats de sobreviure a l’any d’haver patit una aturada cardiores

piratòria se situen, de mitjana a Europa, a la vora del 10%. Tanmateix, sabem de cert que si els testimonis presencials d’una aturada cardiorespiratòria realitzen una sèrie d’accions encadenades, denominades “Cadena de la Supervivència”, i que poden ser executades per la majoria de les persones, aquesta s

upervivència podria incrementar-se entre 2 i 3 vegades. Avui en dia però, aquestes maniobres només es realitzen en gairebé 1 de cada 5 persones que pateixen una aturada fora de l’hospital.

Més informació