La Fundació Hospital de Nens de Barcelona present a l’Assemblea Provincial de la Companyia de les Filles de la Caritat

En el marc de l’Assemblea Provincial de les Filles de la Caritat que té lloc cada sis anys, el passat dia 8 d’agost, el Director General de la Fundació Hospital de Nens, el Dr Massaguer, juntament amb els directors de les altres dues fundacions de la companyia, Filles Caritat Fundació Social i Fundació Escola Vicenciana, va exposar als assistents el perfil de la nostra entitat destinat a l’ajuda de les persones més necessitades a través d’un model assistencial sanitari de màxima excel · lència i competència professional. D’aquesta manera, la Fundació Hospital de Nens contribueix activament a la pervivència del carisma de la Companyia preparant-se per afrontar un futur de màximes garanties en el desenvolupament de la missió de les Filles de la Caritat.