HM Hospitales i Microsoft signen una aliança estratègica per avançar en la ciència de la dada en l’àmbit de la salut

Acord Microsoft y HM Hospitales

Madrid, 15 de març de 2021.– La presidenta de Microsoft a Espanya, Pilar López Álvarez, i el president d’HM Hospitales, Dr. Juan Abarca Cidón, han rubricat avui un acord de col·laboració entre les dues companyies que té com a principal objectiu servir de marc de treball per a un fi comú, avançar en l’explotació de la dada.


Aquest acord permetrà establir programes concrets de gestió de dades clíniques de pacients i el seu estudi per millorar el seu estat de salut. Estudiar dades d’adherència a tractaments concrets, efectes col·laterals d’una intervenció, l’efectivitat de medicaments o la coexistència de múltiples patologies associades a un procés assistencial són claus per avançar en la gestió individualitzada de les necessitats de cada pacient, el que s’ha anomenat ‘Medicina de Precisió’. D’aquesta manera, s’avança en l’objectiu corporatiu del Grup HM per incorporar noves tecnologies dins del camp de la Intel·ligència Artificial.

Per la seva banda, Pilar López Álvarez va assegurar: “La nostra aliança amb HM Hospitales suposa aliar-nos amb un líder per consolidar a Espanya la nostra aposta per reimaginar el sector de la salut mitjançant la tecnologia. Aquesta aposta es va inaugurar amb el llançament de la nostra Cloud for Healthcare, una especialització del nostre núvol Azure preparat per proporcionar serveis dedicats al sector de la salut: emmagatzemar dades clíniques, imatge mèdica i genoma amb tots els requisits de seguretat, permetre la interoperabilitat de dades a través d’estàndards, telemedicina, gestió de la relació amb el pacient, analítica avançada i intel·ligència artificial, entre d’altres. L’evolució d’aquesta plataforma es duu a terme per part de Microsoft i de tots els socis que desenvolupen aplicacions i serveis sobre ella, de manera que la velocitat d’innovació és insuperable.”


El Dr. Juan Abarca Cidón va destacar que, “aquesta aliança estratègica ens permetrà aprofundir en la millora de l’estat de salut dels nostres pacients mitjançant la implantació de models d’Intel·ligència Artificial. D’aquesta manera, seguirem avançant en el nostre model de gestió proactiva de la salut del pacient i per aconseguir-ho ens basarem en la dada sanitària, que és la ciència de segle XXI i representa el mateix que va significar la Biologia Molecular per a la Medicina del segle XX.”.


La raó de ser d’aquest acord és que HM Hospitales centra part de la seva acció estratègica en la gestió i control de les dades de salut dels pacients, i amb aquest acord amb Microsoft Ibérica s’uneixen esforços amb la intenció de fer un pas endavant en la implantació de models d’Intel·ligència Artificial, que serviran per avançar en el desenvolupament de la medicina personalitzada.


Oncologia predictiva

La Intel·ligència Artificial aplicada a Oncologia Mèdica esdevé l’àrea inicial de col·laboració. Fruit d’aquest acord es desenvolupa un primer projecte orientat a pacients de càncer de recte en el qual estan implicats investigadors del Centro Integral Oncológico Clara Campal HM CIOCC, que aposta per la identificació i l’estudi de variables pronòstiques de pacients oncològics.

Per aconseguir-ho Microsoft ha desenvolupat una plataforma d’Intel·ligència Artificial que, mitjançant la integració de les diferents dades clíniques, analítiques, radiològiques, genòmiques de teixit i sang, i de tractament que es generen en cada un dels pacients, permet identificar patrons complexos de comportament i trobar models predictius que donin la possibilitat a l’oncòleg d’HM Hospitales d’optimitzar la seva decisió clínica i el tractament de forma individualitzada.


Sobre HM Hospitales
HM Hospitales és el grup hospitalari privat de referència a nivell nacional que basa la seva oferta en l’excel·lència assistencial sumada a la investigació, la docència, la constant innovació tecnològica i la publicació de resultats.
Dirigit per metges i amb capital 100% espanyol, compta en l’actualitat amb més de 5.000 treballadors laborals que concentren els seus esforços en oferir una medicina de qualitat i innovadora centrada en la cura de la salut i el benestar dels seus pacients i familiars.
HM Hospitales està format per 42 centres assistencials: 16 hospitals, 4 centres integrals d’alta especialització en Oncologia, Cardiologia, Neurociències i Fertilitat, a més de 22 policlíniques. Tots ells treballen de manera coordinada per oferir una gestió integral de les necessitats i requeriments dels seus pacients.


Sobre Microsoft
Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) impulsa la transformació digital per a l’era del núvol intel·ligent i el Intelligent Edge. La seva missió és ajudar a cada persona i cada organització al planeta a fer més en el seu dia a dia.