Guia de Pràctica Clínica sobre la Malaltia Meningocòcica Invasiva

Fa 10 dies es va presentar oficialment la Guia de Pràctica Clínica sobre el Maneig de la Malaltia Meningocòcica Invasiva. Les guies de pràctica clínica són eines indispensables per la nostra activitat, doncs ens ajuden en el diagnòstic, tractament i seguiment de les malalties, amb la finalitat d’evitar la variabilitat en la pràctica clínica.

Aquesta guia és especialmente important pels pediatres, doncs la malaltia meningocòcica impacta de forma especial en la infància, sent necessari saber actuar de forma ràpida i coordinada per contrarrestar la gravetat de la infecció deguda al meningococ.

El document està disponible al portal de Guía Salud.