Fundació FASI i Fundació Hospital de Nens per un objectiu comú

FASI-Hospital-de-nens

FASI-Hospital-de-nens

Aquesta setmana ha tingut lloc al nostre hospital la firma de l’acord de col.laboració entre les Fundacions FASI i la Fundació Hospital de Nens, entitats emmarcades ambdues en el sector de serveis a les persones i orientades a oferir atenció a infants i joves.

L’objecte del conveni és l’establiment d’un marc general per la col·laboració entre les entitats que tingui com a finalitat la millora de l’assistència prestada als ciutadans i usuaris del sistema públic de salut coordinant els recursos existents, en relació amb les persones ateses per la Fundació Acció Social Infància en els serveis que gestiona. En els inicis d’aquesta col·laboració es vol donar rellevància a l’assistència odontològica.

A l’event van assistir el Sr. Joan Castells, president del Patronat de FASI i de FIATC Assegurances, així com el Dr. Javier Massaguer i Cabrera, Director de la Fundació Hospital de Nens, qui van signar l’acord. Tanmateix, es va tenir la presència de Sor María Luisa Pascual, Presidenta de l’Obra Social i del Director General de la Fundació FASI, el Sr. Estanislau Vayreda.

Aquest acord reafirma l’estreta relació entre les entitats per preservar la salut i el benestar de la Infància, a més de posar de manifest la preocupació de FIATC Assegurances per participar en projectes socials per a infants i joves.