Entrega de la Memòria d’Obra Social a Vista Óptica

Entrega memoria vista optica

Entrega memoria vista optica

La Fundació Hospital de Nens de Barcelona davant el dramàtic creixement de la pobresa infantil, fa un viratge des de la recollida de joguines –de la qual ja es va celebrar el centenari-, cap a un ambiciós pla per donar una resposta ferma a la pobresa de Barcelona a través del projecte Salut i Nens, Barcelona 2012. Empresaris de Barcelona compromesos amb els problemes de la societat catalana, com Alfonso García Muñiz i Guillem Bosch- de Casa Alfonso i Vista Óptica respectivament-, donen suport a aquesta iniciativa per tal de promoure l’Obra Social duta a terme per la Fundació.

Recentment, el Director General de la Fundació, Dr. Massaguer ha fet entrega de la Memòria d’Obra Social corresponent a l’any 2013 al Sr. Guillem Bosch, Director General de Vista Óptica agraïnt el suport als nostres programes, un bon exemple de com la societat civil de la nostra ciutat recolza el projecte.