El suïcidi a l’adolescència

Les tres principals causes de mortalitat entre els adolescents a escala mundial són els traumatismes causats pel trànsit, el VIH o sida i el suïcidi, segons l’informe que l’OMS va presentar el mes de maig passat .

A Catalunya el suïcidi ja és la primera causa de mort en els menors de 34 anys, per davant dels accidents de trànsit.

El dia 29 de novembre, la Societat Catalana de Pediatria, organitza una jornada multidisciplinària per tal de debatre el tema del suïcidi en la infància i l’adolescència amb pediatres, psiquiatres, psicòlegs, treballadors socials, sociòlegs i professors d’institut.

Més informació:

Nota de premsa

Jornada SCP