Bronquiolitis: la principal epidèmia pediàtrica

Amb l’arribada del fred més intens cada tardor augmenta la prevalença de les malalties respiratòries entre els nens. Una de les que té major incidència és la bronquiolitis, i són molts els nens i nenes que són visitats a Urgències i a Consultes per aquest motiu.

Per prevenir-la és important un bon rentat de mans freqüent i evitar sempre que sigui possible la exposició als virus, especialmente en el cas dels bebés més petits.

L’atenció al pacient respiratori a Urgències està protocolitzada de forma que són prioritzats en el triatge.

Més informació sobre la bronquiolitis al nostre bloc