Aliança amb Save The Children en el Programa de Lluita contra la Pobresa Infantil

Save the Children desenvolupa el Programa de Lluita contra la Pobresa Infantil a Catalunya en el que participen més de 600 nens i nenes.

La Fundació Hospital de Nens de Barcelona s’ha sumat a aquesta iniciativa per donar suport en l’atenció bucodental a nens, nenes i adolescents, que també compta amb la co.laboració de Signal.

Aquesta campanya facilitarà un accés en igualtat de condicions a aquells nens i nenes que necessitin un tractament dental, que no estigui cobert pel sistema públic de salut. El projecte consta de tres accions: tractaments dentals, creació d’un material didàctic per promoure la higiene dental i dotació de kits d’higiene dental.

Més informació