Acord entre la Fundació Hospital de Nens i el Servei de Radiodiagnòstic de l’ Hospital Sant Joan de Déu

A partir del proper 15 de novembre, el Servei de Radiodiagnòstic de l’Hospital Sant Joan de Déu col-labora amb la Fundació Hospital de Nens. L’equip de radiòlegs, dirigit per la Dra Teresa Maristany, participarà en la cobertura de les urgències radiològiques derivades de l’activitat assistencial del nostre centre.