A l´Hospital de Nens de Barcelona neix un “Màster en salut Infantil”

 Aquest curs de dos anys de duració dirigit a Llicenciats en Medicina i Cirurgia, consta de 276 crèdits i està organitzat per la Càtedra de Pediatria de la Universitat de Barcelona.

L´objectiu és formar a metges de forma reglada i tutelada per pediatres del nostre hospital i sota la direcció del professor Rafael Jiménez, catedràtic de Pediatria de la Universitat de Barcelona. El principal propòsit per part dels metges inscrits, és l’adquisició de competències pràctiques en l’atenció mèdica a l’infància, tant en la salut i el desenvolupament somàtic i psicomotor normal com en la malaltia aguda i crònica, així com també aconseguir competències en investigació i docència.

Per a més informació:

Coordinació
O.Urraca
Tel. 935 230 555 / 901 088 214
Fax 93 265 50 17
ourraca@hospitaldenens.com
Secretariat
A. Sáez
Tel. 93 253 21 30
Fax 93 280 41 79
asaez@hsjdbcn.org

 Tornar