Nova Intranet a l’ Hospital de Nens de Barcelona

El nostre hospital posa a disposició dels seus professionals una nova eina de comunicació i informació, la intranet HNB.Durant les properes setmanes, la intranet estarà en fase de proves. El proper mes de gener, aquells professionals que ho sol·licitin podran accedir als continguts mitjançant un codi i una contrasenya personals.