EPIDEMIA DE GRIP

La epidemia de grip ens està afectan de forma important a edats per sota del cinc anys, segons recull PIDIRAC