Titulació de la Universitat de Barcelona amb una formació de 2 anys de durada. Dirigit a Llicenciats o Graus en Medicina i Cirurgia. Capacitació en atenció a la salut infantil, atenent al desenvolupament psicomotor i físic i a les diferents situacions de malaltia. Formació eminentment pràctica.

Més informació a docencia@hospitaldenens.com