Vacuna contra el pneumococ

El pneumococ és un bacteri que es troba a la gola i d’aquí pot passar a la sang, tot produint malalties molt greus sobretot en nens menors de 5 anys. Aquí trobareu un seguit de preguntes i respostes freqüents sobre aquest bacteri i el seu tractament.

Què és el pneumococ?

És un bacteri que es colonitza la gola dels nens i d’aquí pot passar a la sang, a la oïda o als pulmons per contigüitat, tot produint malalties lleus, com és la otitis mitja o molt greus, com es la meningitis o la sèpsia. Això pot passar a qualsevol edat però sobretot als nens menors de 5 anys i a les persones grans de més de 65 anys. El germen es transmet entre les persones per la via aèria, mitjançant les secrecions respiratòries.

Al nostre país, abans de la primera vacuna antipneumocòccica conjugada 7-valent, el pneumococ era la primera causa de pneumònia bacteriana així com d’otitis mitja i meningitis. Hi ha 92 serotips diferents de S. Pneumoniae però només 13, els que estan inclosos actualment en la darrera vacuna conjugada, són els responsables del 75-80% dels casos de malaltia pneumocòccica invasiva (MPI) en aquests moments.

La vacuna és efectiva?

Després de la introducció de la vacuna 13-valent ha quedat demostrada una disminució dels casos més greus produïts pels serotips inclosos en la vacuna, tal i com s`ha pogut demostrar a la Comunitat de Madrid mentre es seguia un programa de vacunació massiva. La població infantil es va beneficiar globalment (inclosos els no vacunats que conviuen amb els vacunats per un efecte “rebaño”).

A Catalunya mai ha estat financiada pel Departament de Salut per la població pediàtrica general. Només està finançada en el cas que el nen o la nena pateixi una immunodeficiència i algunes malalties cròniques.

El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatria (AEP) i els pediatres de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona aconsellem posar aquesta vacuna en tots els nens menors de 18 anys, tal i como aconsella la seva fitxa tècnica. Així els nens estaran protegits en front del 75-80% dels casos de malaltia pneumocòccica invasiva, que són els potencialment més greus, encara que poden patir infecció per la resta de serotips.  

 

Qui s’ha de vacunar contra el pneumococ?

Tots el nens i les nenes entre 2 mesos i 18 anys. Pel nens o les nenes amb antecedents de malalties cròniques renals, hematològiques, cardiorrespiratòries, absència de la melsa, malalties que produeixen depressió de la immunitat o amb tractaments immunosupressors, aquesta vacuna és especialment important i tal com hem comentat està finançada.

Els nens o les nenes que hagin rebut alguna dosis de la vacuna 7-valent prèviament han de rebre un recordatori amb la 13-valent, tot i que hagin rebut les 4 dosis de 7-valent.
El programa de vacunació de la vacuna antipneumocòccica conjugada inclou 4 dosis (veure calendari de vacunacions).


Edat de la 1ª dosi
Núm. de dosiInterval entre dosi
Primovacunació
2-6 mesos
Quatre
Tres dosis amb un interval mínim d’un mes entre dosi i una quarta dosi el segon any de vida
7-11
mesos
Tres
Dues dosis amb un interval mínim d’un mes entre dosi i una tercera dosi el segon any de vida
12-13
mesos
Dos
Dues dosis amb un interval mínim d’un mes entre dosi
2-18
anys
Una 

 

Com s’administra la vacuna?

La vacuna s’administra per via intramuscular i es pot combinar amb altres vacunes però a zones anatòmiques diferents

 

La vacuna té efectes adversos?

De la mateixa manera que passa amb altres vacunes, poden aparèixer efectes adversos generalment lleus com envermelliment i dolor al lloc de la injecció i febre moderada.
La vacuna contra el pneumococ no produeix meningitis ni cap de les malalties contra les que protegeix.

 

Més informació

http://bloccat.hospitaldenens.com/2013/01/vacuna-contra-el-pneumococ.html

http://vacunasaep.org/familias/vacunas-una-a-una/vacuna-neumococo

http://www.familiaysalud.es/las-vacunas/vacunas-especificas/vacuna-neumococica-conjugada

 

Revisat i actualitzat al desembre del 2014