Recollida, transport i conservació de mostres

Es convenient tenir present aquestes indicacions perquè la recollida correcta d´una mostra és segurament el pas més important per arribar a confirmar que un tractament és el correcte. És a dir, ens ajuda a confirmar si un microorganisme o paràsit és el responsable d´un procés de malaltia infecciosa. 

Una mostra mal recollida no només pot resultar una recol·lecció fallida del microorganisme o paràsit responsable de la malaltia, sinó que també pot conduir a un diagnòstic i una teràpia equivocada si el tractament és adreçat a un microorganisme no responsable de malalties.
Per a prendre les mostres cal utilitzar recipients estèrils de boca àmplia i amb tapa hermètica on pugui llegir-s’hi clarament el nom del pacient, la data i l´hora de recollida de la mostra.
És important, sempre que sigui possible, obtenir les mostres abans de l´administració d´antibiòtics.

La mostra, un cop recollida, s´ha de transportar al laboratori en un temps no superior a 2 hores després de la seva emissió. Quan no sigui possible el transport dins d´aquest interval de temps la mostra s´ha de refrigerar a 4 ºC.

 

Mostres d’orines

La mostra d´orina òptima és la de la primera micció del matí, ja que permet la multiplicació dels bacteris durant la nit.

Normes de recollida:

Per evitar al màxim la contaminació de l´orina per la flora comensal normal de la uretra s´han de netejar bé els genitals i permetre que la primera part de la micció elimini, per mecanisme d´arrossegament, la flora uretral.
El recipient estèril on cal recollir la mostra d´orina no ha de posar-se en contacte amb les cames, vulva o roba del pacient. El recipient ha d´estar tancat i sols s´obrirà en el moment de recollir l´orina, evitant que els dits toquin la vorera del recipient o la seva superfície interior.

Observacions:

· No són vàlides les mostres d´orina contaminades amb femtes.
· Sempre que sigui possible, evitar refrigerar la mostra d´orina.
· Recollir la mostra d´orina abans de l´administració d´antimicrobians.

Nenes:

· Treure´s la roba interior.
· Rentar-se les mans amb aigua i sabó, esbandir-les i eixugar-les amb una tovallola neta.
· Separar els llavis majors i menors i amb una gasa i sabó neutre rentar la vulva, de davant a darrera unes quatre vegades, utilitzant cada cop una gasa nova. Seguidament esbandir amb aigua per eliminar les restes de sabó.
· Orinar una petita quantitat (20 – 25 ml.) sense recollir i la resta d´orina recollir-la en un recipient estèril de boca ampla amb tapa hermètica.

Nens:

· Treure´s la roba interior.
· Rentar-se les mans amb aigua i sabó, esbandir-les i eixugar-les amb una tovallola neta.
· Retraure completament el prepuci i, amb una gasa i sabó neutre, rentar el gland i esbandir amb aigua per eliminar les restes de sabó.
· Orinar una petita quantitat (20 – 25 ml.) sense recollir i la resta d´orina recollir-la en un recipient estèril de boca ampla amb tapa hermètica.

Nens amb bolquers:

· L´orina s´ha de recollir en recol.lectors o bosses estèrils especialment dissenyades per a ells i elles.
· Rentar amb cura els genitals i àrea perianal de la mateixa manera com s´explica per als nens que no porten bolquers.
· Col.locar la bossa de plàstic estèril amb la màxima asèpsia possible.
· Vigilar la bossa i quan el nen ja hagi orinat ( volum mínim de 10 ml.) retirar-la. Segellant amb cura l´obertura per evitar contaminacions i transportar-la al laboratori per al seu processament.
· Si la micció no s´ha realitzat en 30 minuts, repetir l´operació de rentat col.locant una nova bossa.

Mostres de femtes

Normes de recollida:

Per a recollir les mostres de femtes és necessari un recipient tipus orinal, no cal que sigui estèril però sí net, sense restes de sabó, detergents, desinfectants o ions metàl.lics.

Recollir amb una espàtula neta o una cullereta de plàstic d´un sol ús una quantitat aproximada d’ 1 o 2 gr. de femtes, formades o pastoses, del recipient on han estat emeses i transferir-les a un recipient de boca ampla estèril i amb tapa hermètica per a transportar-les al laboratori. És important seleccionar les zones on hi ha sang, moc o pus.

Si la mostra de femtes és líquida, recollir-ne aproximadament 10 ml.

Per a la detecció d´ous i paràsits intestinals és adequat obtenir una mostra de femtes diària fins a un total de 3 mostres, per augmentar així la probabilitat d´aconseguir paràsits en les mostres de femtes.

Observacions:

· No són vàlides les mostres de femtes contaminades amb orines.
· Recollir la mostra de femtes abans de l´administració d´antimicrobians, agents antidiarrèics o laxants.
· No utilitzar paper higènic per recollir les mostres de femtes ja que acostuma a tenir sals de Bari que inhibeixen el creixement d´alguns bacteris enteropatògens.
· Recollir les mostres de femtes dels nens amb bolquers el més ràpid possible i evitar recollir les que estiguin en contacte directe amb el bolquer.