Revisió mèdico-esportiva: Per què fer hem de fer-ne una als nens?

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana en els nens l’activitat física diària d’almenys 60 minuts amb una intensitat moderada a vigorosa. Això ens ajuda a evitar hàbits sedentaris i enfortir els hàbits saludables. És important orientar-los i donar-los a escollir esports on se sentin a gust evitant així abandonaments fugaços.

Partint d’aquesta recomanació i per poder realitzar una pràctica esportiva adequada, s’ha de fer una revisió mèdica esportiva que permeti identificar probables patologies no diagnosticades o silents que limitin al correcte exercici esportiu, algunes de les quals poden ser causa de mort sobtada.

El reconeixement serveix també per valorar l’estat general de salut i condició física, fer educació sanitària i informar sobre qüestions relacionades amb la pràctica esportiva.

Child performing a stress test with electrodes.

 

Una revisió mèdica esportiva adequada segons el consens de la Societat Catalana de Medicina Esportiva ha d’estar realitzada per un metge de l’esport, o per personal mèdic qualificat, qui completa una història clínica buscant símptomes i antecedents cardiològics, realitza antropometria, exploració física amb èmfasi en l’aparell locomotor -osteoarticular, muscular, flexibilitat, trastorns de la marxa, contorn de l’esquena, rang de mobilitat- i electrocardiograma a tots els nens i nenes que realitzen pràctica esportiva. S’addicionarà a aquest estudi l’ergometria (prova d’esforç) en els esportistes federats majors de 14 anys, o amb pràctiques esportives que superin les 7 hores a la setmana, o que participin en competicions internacionals. Hi ha altres proves complementàries com analítiques sanguínies o ecocardiogrames que seran sol·licitades a petició de l’especialista.

La revisió s’ha de fer cada 2 anys. Si es considera esportista d’alt rendiment i / o que participi en competicions internacionals les revisions hauran de ser anuals.

Com metges de l’esport estem compromesos amb el benestar de tots els esportistes sense importar l’edat d’inici, però veiem la necessitat de realitzar campanyes adequades que informin a la societat que una valoració adequada pot ser la millor eina en la prevenció de patologies cardíaques, lesions musculars o fractures per estrès entre d’altres.

 

Una recomanació final:

Si encara després de la revisió mèdica esportiva presenta símptomes durant o després de la pràctica esportiva com dolor toràcic, dificultat per respirar, palpitacions, marejos o pèrdua de consciència, seria convenient anar a urgències o demanar visita amb el metge de l’esport.

Unitat de Medicina de l’Esport a la Fundació Hospital de Nens de Barcelona

La Unitat de Medicina Esportiva de la Fundació Hospital de Nens té com a objectiu vetllar per la salut dels petits esportistes. En la unitat es realitzen diversos tipus de revisió que inclouen des de l’exploració física especialitzada amb prova electrocardiogràfica fins l’ergometria o prova d’esforç, més indicada en esportistes federats i d’èlit. El metge especialista en Medicina Esportiva emetrà un informe oficial certificant l’aptitud del nen o la nena. Al seu torn, el seguiment de les lesions derivades de la pràctica esportiva es du a terme de forma coordinada amb els serveis de traumatologia, fisioteràpia i biomecànica del peu.

 

Article de la Dra. Yanira Castillo. Servei de Medicina Esportiva. Setembre 2018