Pronació dolorosa o colze de mainadera

És un bloqueig del moviment de prono.supinació, que resulta dolorós i és més freqüent en nens que en nenes d’entre 1 i 5 anys d’edat. El colze esquerre sol afectar-se més que el dret. 

L’articulació del colze està composta per tres articulacions, l’articulació entre el cúbit i l’húmer, l’articulació entre el radi i l’húmer, i l’articulació entre la porció proximal del radi i el cúbit. En conjunt, formen una frontissa que permet col·locar la mà i canell cap a dalt (supinació) i cap a sota (pronació).

El colze té gran estabilitat i la musculatura que mou l’articulació principalment produeix un moviment de flexió i d’extensió en l’articulació del colze, però existeixen músculs més petits que serveixen sobretot per rotar el radi al voltant del seu eix longitudinal.

· Existeixen diferències en l’anatomia del colze segons l’edat del nen?
· Què és la pronació dolorosa i a qui afecta?
· Quin és el mecanisme per a la seva producció?
· Què observem en l’actitud del nen?
· Com es realitza el diagnòstic?
· Quin és el tractament? 
· Pot ocórrer en altres ocasions? Com puc evitar-ho?

 

Existeixen diferències en l’anatomia del colze segons l’edat del nen?

Sí, existeixen. El cap del radi no és tan bulbós en el lactant com en el nen gran, lo que permet que el lligament circular que passa al voltant de la seva base pugui lliscar parcialment per tracció sobre el colze. Aquest llisament se’l coneix com subluxació del lligament anul·lar.

Què és la pronació dolorosa i a qui afecta?

És més freqüent en nens que en nenes entre 1 i 5 anys d’edat. El colze esquerre sol afectar-se més que el dret.

Consisteix en un bloqueig del moviment de prono.supinació, que és dolorós a causa d’una subluxació traumàtica quan el lligament anul·lar llisca del cap del radi i s’interposa entre ell i el còndil humeral.

Quin és el mecanisme per a la seva producció?

Es produeix per una tracció brusca del membre superior en extensió, que requereix que el colze estigui estès i l’avantbraç en pronació. El procés ocorre quan un adult porta al nen de curta estatura de la mà, dóna una estirada brusca cap a dalt d’una manera sobtada, o quan se l’aixeca enèrgicament estirant-lo de la mà quan ofereix resistència. Pel mecanisme de producció es coneix també com colze de mainadera o colze de plor sobtat.

Què observem en l’actitud del nen?

És característic el dolor i plor del nen després de la tracció violenta del braç i, a vegades, permet notar una sensació d’esqueixament a la persona que porta al nen a nivell del canell, encara que aquesta articulació no es la afectada. 

El nen es nega a moure el braç i manté el colze en extensió, mostra dificultat en la mobilitat d’aquesta extremitat i la manté enganxada al cos.

Com es realitza el diagnòstic?

Sovint, mitjançant l’interrogatori és suficient per a saber el mecanisme de producció, lo que ens orientarà cap a aquesta patologia.

Durant l’exploració, el nen presenta dolor a la pressió del cap del ràdio i es nega a mobilitzar-lo.
No és necessari realitzar radiografies de forma rutinària, ja que les superfícies articulars no perden el contacte llevat d’una lleu separació, per la interposició del lligament anul·lar. No obstant això si el mecanisme de producció és poc clar poden sol·licitar-se per descartar altres patologies.

Quin és el tractament? 

Consisteix a realitzar maniobres per reducció manual. Aquestes sempre han de ser complimentades per personal ensinistrat ja que de no realitzar-les correctament poden causar major dany a l’articulació. En algunes ocasions es redueixen soles al manipular-les però en altres casos les mesures de reducció fracassen en especial si han passat diverses hores d’interval entre el moment en que es produeix i fins que es realitza la consulta. En aquest cas s’ha de col·locar l’extremitat superior en un cabestrell i efectuar controls per part dels especialistes dins les 12 o 24 hores.

Pot ocórrer en altres ocasions? Com puc evitar-ho?

Una vegada s’ha produït una subluxació, existeix una propensió a patir episodis posteriors.
En general, el problema es resol a l’anar madurant el nen. Si existeixen recidives es tracten de la mateixa manera.

La prevenció es realitza informant als pares sobre els mecanismes de producció i evitar al màxim aixecar al nen estirant-li de la mà o de l’avantbraç.

 

Ultima revisió i actualització Agost 2016