Polls. Pediculosi Capitis

Els éssers humans podem ser parasitats per diferents insectes. Tant a l’actualitat com epidemiològicament, els polls són insectes que produeixen l’ectoparasitosi de major prevalença al món. 

La pediculosi capitis és la infestació per insectes anomenats pediculus humanus capitis, més coneguts com polls.

Els polls són insectes de 2-3 mm que parasiten dins l’ésser humà de forma exclusiva, s’alimenten de sang (hematòfags) i ponen ous (ovípars).

El seu cicle vital és de 4-6 setmanes i només poden viure fora de l’ésser humà i de forma autònoma 24 h mentre que la fase d’incubació és d’una setmana. A cada posta d’ous ponen de 50 a 300 ous anomenats llémenes. El cicle de jove (nimfa) a adult dura 9 dies.

TIPUS DE PEDICULOSI

1. Capitis (poll)
2. Pubis (lladella, cabra)
3. Corporis (poll)

TRACTAMENT

1. Es fa a la tarda-nit.

2. S’aplica gel-loció de permetrina al 1’5% als cabells secs.

· Empastifar bé tot el cuir cabellut i la base dels cabells, especialment, la zona del clatell i la de darrere de les orelles.
· Posar un barret o bossa de plàstic per tal d’evitar que el gel s’escorri i impedeixi la fuita del poll.
· Deixar que actuï tota la nit (es pot substituir el barret o la bossa per una tovallola).

3. Rentar al matí amb xampú de permetrina al 1’5% i deixar-lo uns minuts al cabell tot friccionant enèrgicament. Per tal d’eliminar les llémenes, es pot esbandir el cabell amb una barreja d’aigua i vinagre.
Hi ha altres substàncies pediculicides però la permetrina és el tractament escollit per l’OMS.

4. Pentinar bé els cabells amb una pinta de pues fines (llemenera) per tal d’ arrossegar polls morts així com arrossegar la major quantitat de llémenes possible. 

5. Repassar cada dia els cabells amb una pinta de pues fines per tal de controlar que no hi hagi polls i arrossegar el major número de llémenes.

6. Si heu trobat polls vius després de la primera aplicació, podeu tornar a repetir el tractament la segona nit.

7. Repetir sempre una nit de tractament 7-10 dies després de la primera aplicació per assegurar-vos que no hi ha cap llémena viva ni ha nascut cap nimfa de poll.

MESURES HIGIÈNIQUES

· Rentar la roba del llit amb aigua calenta (>60?) durant 20 minuts. Assecar a la assecadora, si és possible.
· Submergir les pintes i les llemeneres en líquid insecticida durant una hora (podeu utilitzar permetrina).
· Passar l’aspiradora per l’habitació, matalàs, catifa, butaques, etc.
· Els abrics i objectes que no es puguin rentar s’han de guardar dins bosses de plàstic durant 15 dies.

PROFILAXI- PREVENCIÓ

· Utilitzar repel.lents només en cas d’epidèmia. No utilitzar les colònies indiscriminadament ja que existeix la possibilitat de crear resistències.

· Utilitzar colònia de permetrina perquè és repel.lent i insecticida.

· Ruixar cada 24 hores dos cops a la setmana, com a màxim, si hi ha avís de polls a la guarderia o escola i quan existeix contacte amb una persona amb polls.

· Cal comunicar l’aparició de polls a l’escola o guarderia.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

1. Com es manifesten els polls?
Les picades de polls es poden localitzar a tot el cuir cabellut però la zona més freqüent és el clatell. El símptoma habitual és la picor produïda per la saliva injectada pel poll.

2. Quines són les principals característiques dels polls?
Els polls són insectes petits sense ales amb tres parells de potes que s’enganxen al cabell. Són insectes xucladors i tenen els òrgans bucals preparats per a perforar la pell i xuclar sang.

3. Com es produeix la parasitació per polls?
Els polls depenen del seu hoste per a alimentar-se i viure però poden passar directament i amb gran facilitat d’una persona a l’altra amb un mínim contacte personal. L’ús de robes, barrets, pintes o d’altres objectes infestats per polls o llémenes és una altra manera de contaminar-se. Encara que tradicionalment la infestació per polls es produeix a poblacions amb una higiene personal descuidada on els banys i els canvis de roba no són freqüents, els insectes prefereixen viure a la pell neta i és per això que una persona amb una higiene personal correcta es contamina tan fàcilment. Els polls corporals rares vegades es troben a comunitats ben netes. La parasitació per polls al cap és la més habitual i es troba, majoritàriament, en nens de 6 a 10 anys.

4. On s’infesten els nens?
Les guarderies i les escoles són els focus de més risc. La causa més habitual és la presència de nens afectats que no són aïllats i la mala utilització de les colònies preventives que creen resistència i no protegeixen correctament.

 

 

Revisat i actualitzat el Novembre del 2007