Aparells d’ortodòncia: Sí o no? Quan és el millor moment?

 

Quan les dents estàn mal col.locades o no encaixen bé, acostumem a dir que la boca es “lletja” sense pensar en que la seva funció pot estar també alterada, la qual cosa amb el temps provocarà nous problemas. Per això resulta interessant corregir la posició de les dents. Corregir la posició de les dents ja no es considera un luxe, sinó una necessitat per aconseguir una bona salut oral, així com una estètica adequada de la boca i de la cara del pacient.

Per aconseguir estètica i bona funció és necessari que els ossos presentin una arquitectura adecuada (amples i harmònics) i una musculatura d’equilibri.

 

Tenir unes dents mal posades no és només tenir una boca “lletja”, és tenir una boca que no funciona i que no creix bé, punts molt importants en el desenvolupament d’un nen. És per aixo que el diagnóstic i l’actuació precoç en molts casos és bàsic per afavorir el creixement normal del nen i minimitzar posibles problemas associats.

Diagnostic precoç i precís

Mitjançant un estudi cefalomètric exhaustiu podem conèixer en detall el creixement futur del nen i fer així un diagnòstic i pla de tractement acurat a cada cas el mes aviat posible per evitar així complicacions futures.

En qué es basa la nostra técnica ortodòntica?

Els tractaments que es duen a terme en el nostre Servei van més enllà de la simple alineació dentària. Busquem la normalització de la funció del sistema oral, treballant de inici la base esquelética (ortopèdia dentofacial) i acabant amb el detallat final mitjançant ortodòncia fixa. L’objectiu final serà buscar l’estabilitat a llarg termini. Per aconseguir-ho és necessari fer tractaments de primera fase i, posteriorment, de segona fase.

a.- Tractaments de Primera Fase:

Treballem sobre les bases esquelètiques (l’òs on es situen les dents), modificables en edats primerenques, per normalitzar les possibles alteracions (funcionals i estructurals) que podrien modificar el desenvolupament normal del nen.

Una mala funció de la llengua necessita de una rehabilitació miofuncional mitjançant teràpies de logopedia durant la primera fase de tractament, on es busca la normalització del funcionament del sistema. Sense una reeducació funcional difícilment es podrán aconseguir els objectius de tractament establerts.

L’edat de inici és variable depenent de l’alteració que presenti. Però en qualsevol cas sempre és abans de que canviin totes les dents.

b.- Tractaments de Segona Fase:

Tractaments que es realitzen mitjançant aparells fixes (brackets) sobre les dents definitives ja erupcionades. Es pot dur a terme tant amb brackets metàl-lics com amb brackets estètics (blancs).

Dintre de la ortodòncia estètica destaquem el sistema invisalign , sistema basat en un seguit d’aparells transparents (aliniadors) de treure i posar que busquen l’aliniació dental.

Tots els pacients en tractament en el nostre centre segueixen un programa de prevenció de càries mitjançant l’aplicació de fluor i l’ensenyança de higiene oral de forma periòdica durant tot el seu tractament.

 

Revisat i actualitzat al maig de 2016

Dra. Cristina Garcia Villa

Servei d’Ortodòncia.