Nens roncadors i reducció amigdalar amb radiofreqüència

El meu fill ronca, és normal?

El 10% dels nens ronca sense que, en moltes ocasions se li doni importància.

Si un nen ronca cal descartar que no pateixi apnees (pauses respiratòries durant el son) o el que es coneix com a Síndrome d’Apnea -Hipoapnea del Son (SAHS).

Entre un 1,2% i un 5% dels nens roncadors tindran un SAHS, de manera que la son no serà reparadora, es mouran constantment, suaran més i patiran múltiples despertars.

Aquests nens que pateixen apnees del son es dormiran durant el dia i en ocasions seran diagnosticats erròniament de dèficit d’atenció o de problemes d’aprenentatge.

Alguns casos presenten una evolució contrària, amb hiperactivitat i excitació permanent sent diagnosticats també erròniament de TDAH (Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat).


15_Vacuna-contra-lhepatitis-A-

Per què ronca un nen?

El motiu fonamental pel que un nen ronca és la hipertròfia amigdalar i d’adenoides o carnots.

Què hem de fer?

Ha de ser avaluat per un otorinolaringòleg per a realitzar una correcta història clínica, una exploració física de les cavitats oral, nasal i òtica, i sol·licitar exploracions complementàries que ens confirmin el diagnòstic, com la radiografia de cavum o la fibroendoscòpia per descartar una hipertròfia adenoide i / o amigdalar.

Què és normal?

15_Vacuna-contra-lhepatitis-A-

Què és patològic?

Hi ha diferents escales per classificar la mida amigdalar, la més utilitzada és la de Brodsky.

La mida amigdalar ens orientarà, però el que és realment important és la correlació clínica entre roncopatia i mida amigdalar, per la qual cosa en ocasions, amígdales grau 2 produeixen obstrucció i ronc, i amígdales grau 3 són asimptomàtiques.

Quin és el tractament?

Durant anys s’han realitzat extirpacions amigdalars (amigdalectomies), però aquesta cirurgia s’ha deixat de realitzar per solucionar problemes obstructius, ja que les amígdales palatines són un òrgan formador d’anticossos. D’aquesta manera, l’objectiu de la realització de la reducció amigdalar és respectar la seva funció però evitar que produeixin obstrucció.

Què és la radiofreqüència?

És una tècnica que consisteix a aplicar una energia en un teixit per reduir el volum d’aquest.

Hi ha diferents tipus de radiofreqüència:

 • Radiofreqüència per termoteràpia intersticial:

  És una forma d’energia electromagnètica que en ser aplicada mitjançant un elèctrode produeix un augment de temperatura dels teixits amb dany mínim de les estructures veïnes que comportarà en uns dies zones de retracció amb la conseqüent disminució de volum.

 • Radiofreqüència per ressonància molecular quàntica:

  Mitjançant l’aplicació d’un elèctrode en el teixit, es genera un espectre de freqüències (entre 4 i 16 MHz) alliberant-los al mateix temps sense que aquesta energia es transformi en calor.

  A causa de la ressonància interna de les molècules que formen el teixit biològic, l’energia transmesa es transforma en energia potencial a través de la interacció amb l’energia d’unió que componen les cèl·lules i l’ambient extracel·lular aconseguint el trencament dels enllaços moleculars i el consegüent disminució de volum.

 • Radiofreqüència per ablació:

  Consisteix en l’extirpació parcial amigdalar, se la coneix també com ablació per radiofreqüència, ablació en camp ionitzat, coblación (de l’anglès coblation: “cold Ablation”) o electrodisociación. Posseeix principis quirúrgics similars a la diatèrmia bipolar o electrocirurgia. En tots dos mètodes, un corrent altern que passa entre els elèctrodes actius a l’extrem de l’equip produeix destrucció en el teixit adjacent als elèctrodes.

A l’Hospital de Nens de Barcelona portem realitzant reduccions amigdalars per radiofreqüència des de l’any 2006 amb l’objectiu de millorar la qualitat del son dels infants i al mateix temps, respectar el paper immunitari d’aquestes glàndules.

Article del Dr. Àlex Colls, Servei d’ORL. Octubre de 2016