Impetigen

Que és l’impetigen?

És una infecció superficial de la pell produïda per bacteris.

Quins són aquests bacteris?

Bàsicament són dos tipus de gèrmens que són l’estreptococ del tipus A i l’estafilococ aureus.

D’on surten aquests gèrmens?

Estan en la nostra pell i formen part de la flora bacteriana transitòria, no sapròfita i poden colonitzar-la de forma temporal.

Què és una flora sapròfita?

Aquells gèrmens o microorganismes que estan presents de forma regular en la pell i no produeixen patologia.

Com es produeix l’impetigen?

Sobre algunes zones de la pell proliferen aquests bacteris i per contacte directe o per alliberament de toxines produeixen lesions vesiculoses i crostoses.

Per què es produeix la infecció?

Sobre pell lesionada per erosions, ferides, picades d’insecte, lesions de gratat es poden inocular aquests gèrmens.

Quines lesions produeix?

Són lesions amb vesícules, crostes, de grandària variable i són fràgils. Es trenquen amb facilitat i donen lloc a crostes més gruixudes de color groguenc. No solen ser doloroses i es toleren bé. No deixen cicatriu.

On es localitzen?

A la cara, al voltant dels orificis naturals, aixelles, comissura bucal, extremitats…En realitat es poden estendre per qualsevol part del cos de forma ràpida. 

Hi ha algun factor que afavoreixi la infecció?

Ferides, petits traumatismes cutanis, higiene deficient, clima càlid i humit.

Quin tractament té?

Les formes lleus amb lesions molt circumscrites pot usar-se antibiòtic tòpic (mupirocina, àcid fusidic, etc.) en forma de pomada, abans de la seva aplicació han de descrostar-se les lesions amb sabó antisèptic. En formes més extenses, a més de l’antibiòtic tòpic ha de donar-se un antibiòtic per via oral.

Quina és la durada del tractament?

No sol ser inferior a 10 dies.

Quines complicacions té?

En general cap, pot haver algun cas de cel·lulitis, limfangitis, etc.

Existeix alguna norma de prevenció?

Sí. Higiene adequada de la pell. Iniciar com més aviat millor el tractament. Durant la fase aguda els nens no han d’anar a la llar d’infants o escola (fins que deixin d’aparèixer noves lesions).

 

Ultima revisió i actualització Agost de 2016