Higiene postural infantil

La freqüència, cada vegada major, de dolor d’esquena i patologies de la columna vertebral ens posen n’alerta sobre la importància de la prevenció mitjançant l’adquisició d’uns correctes hàbits posturals.

Almenys un 80% de la població tindran algun episodi de dolor d’esquena, sent un dels problemes més freqüents amb els quals s’acudeix a la consulta del metge i, una de les tres causes més freqüents d’incapacitat laboral en el nostre país.

En pediatria, un de cada tres nens ha consultat alguna vegada per dolor d’esquena.

Quan s’inicien hàbits posturals incorrectes?

La postura de cada individu té característiques pròpies, i està determinada per factors diversos com el to muscular, l’estat dels lligaments, els contorns ossis, etc. La forma de recollir un objecte del sòl, de caminar, d’asseure’s per a estudiar o veure televisió, de romandre parats dempeus, etc. poden afectar de forma molt diversa a la nostra columna vertebral, contribuint a mantenir una bona estàtica corporal o per contra, afavorint certes alteracions.

Els problemes posturals comencen en la majoria dels casos per l’adopció continua des de la infància de postures inadequades que semblant més còmodes, van modificant o viciant la biomecànica postural correcta, i que de no ser corregides a temps perduren durant tota la vida de l’individu.

Quan corregir-los?

La millor edat per a canviar els hàbits posturals incorrectes és, sens dubte la infància, ja que després aquests hàbits ja estan més arrelats i són de mes difícil correcció. D’aquí la importància de l’ensinistrament postural dels nostres fills, ja que quan els mals hàbits estan en el seu inici, es poden corregir fàcilment amb simples consells posturals, i evitem així que evolucionin a un trastorn estàtic de l’alineació corporal, i secundàriament, a una patologia que precisi tractament.

Quines postures inadequades hem de corregir en els nostres fills?

Els nostres fills realitzen la major part de les seves activitats en la posició d’assegut en el seu pupitre o davant la seva taula de treball, pel que és de gran transcendència que la postura que adopti sigui la correcta. Estarà assegut correctament si recolza els peus al terra, amb els genolls en angle recte amb els malucs, i aquestes amb el tronc. Si els peus no arriben al terra posar un tamboret per a recolzar-los. Asseure’s el més enrere possible de la cadira amb l’esquena recta i recolzada fermament contra el respatller de la cadira. La taula ha d’estar a l’altura del pit del nen i pròxima a ell. Per tot això, és important que el mobiliari escolar sigui l’adequat, i caldria realitzar l’adaptació del mobiliari escolar als alumnes tenint en compte la seva talla. Les cadires i pupitres d’altura no regulable resulten inadequades per als escolars, ja que no poden ajustar-se a la seva talla i obliguen a adoptar i mantenir postures incorrectes durant hores.

Aixecar-se cada hora durant uns pocs minuts és recomanable per a mantenir un bon to muscular.

Evitar que el nen passi moltes hores veient la televisió, doncs continuaria en posició assegut, intentant substituir-les per pràctiques esportives o jocs.

Per al transport del material escolar és aconsellable dur diàriament només el necessari. Utilitzar motxilla central, recolzada en els dos muscles i amb ancoratge a la cintura (evitar carregar més del 10% del propi pes a la motxilla), o carret (i millor empenyent-lo que arrossegant-lo). De ser cartera, bandolera o bossa (no recomanables), creuar-la i aproximar-la al cos.

Per a recollir algun objecte del terra, es recomana no flexionar la columna cap a davant, sinó més aviat ajupir-se flexionant els genolls, i mantenint l’esquena recta.

Les postures ideals per a dormir són aquelles que permeten donar suport a tota la columna en la postura que adopta aquesta a l’estar dempeus. Bona postura és la “posició fetal”, de costat, amb els malucs i genolls flexionats i amb el coll i cap alineats amb la resta de la columna. Bona postura també és en “decúbit supí” (de cap per amunt). Dormir en “decúbit pron” (de cap per avall) no és recomanable, ja que se sol modificar la curvatura de la columna lumbar i obliga a mantenir el coll girat per a poder respirar. El matalàs i somier han de ser ferms i rectes, ni massa durs, ni massa tous, que permetin adaptar-se a les corbes de la columna, el coixí baix, la roba del llit ha de ser manejable i de poc pes (llençol i edredó).

Quines activitats poden potenciar uns correctes hàbits posturals?

Per a mantenir el cos en posició correcta, es necessita un equilibri muscular adequat entre la musculatura anterior del nostre cos, l’abdominal i la dorsal que recobreix la columna. Una postura correcta implica mantenir el cos bé alineat en qualsevol de les posicions que pot adoptar. Per tot això, és important estimular la pràctica d’exercici físic i esport, però tenint en compte que no és faci de forma abusiva, ja que la pràctica inadequada d’esports a nivell competitiu pot resultar en ocasions, contraproduent. Finalment, els pares, amb el suport de l’escola han d’assumir l’important paper que els correspon en el correcte i saludable desenvolupament dels seus fills. Es contribuirà així, que en el futur, s’allarguin els períodes de benestar personal, i disminueixi la incidència de problemes d’esquena, tan freqüents en l’actualitat.

 

 

Ultima revisió i actualització Juny 2012