Hidrocele

Com es manifesta l’hidrocele?

L’ hidrocele consisteix en un augment de mida d’un dels dos costats de l’escrot, en els nens. El testicle és de mida normal, l’augment de grandària pot ser poc important, tou al tacte, o estar molt dur, de grans dimensions, i coloració blavosa. També pot estar present al naixement, i poc a poc anar disminuint de mida, o aparèixer de sobte en qualsevol moment de la vida.


15_Vacuna-contra-lhepatitis-A-

Què és?

L’hidrocele es produeix perquè persisteix oberta una comunicació entre la cavitat abdominal i l’escrot (que és per on descendeix el testicle abans de néixer). Aquesta comunicació deixa que el líquid abdominal passi cap a l’escrot, de manera que augmenta de mida. Si el líquid té facilitat per entrar i sortir, es parla de hidrocel comunicant. Són els que varien de grandària al llarg del dia.

Igual que l’hèrnia inguinal, l’hidrocele pot aparèixer en un costat o en els dos.

¿S’han d’operar sempre?

L’hidrocele del lactant sol resoldre’s sol, entre el primer i el segon any de vida, pel que s’opera en casos molt concrets. En la majoria s’espera a la curació espontània, seguint un control per part de l’especialista. Si passada aquesta edat encara persisteix, llavors si està indicada la intervenció.

L’hidrocele que apareix més tard, passada l’edat de curació espontània, sí que s’ha d’intervenir al diagnòstic.

En què consisteix la intervenció?

És la mateixa que per a l’hèrnia inguinal. En la intervenció es separa el conducte herniari (sac) de la resta de teixits veïns, es talla i es tanca amb una sutura. En l’hidrocele, a més, s’obre el conducte que queda fins a l’escrot, de manera àmplia, i es buida el líquid que pugui tenir en aquest moment. En nens no es col·loquen malles (excepte en casos molt excepcionals amb altres patologies). La intervenció es fa amb anestèsia general combinada amb locoregional, ja que no toleren la segona sola.

Com serà el postoperatori?

Pel tipus d’anestèsia combinada que es fa, el postoperatori sol anar bé. Amb els analgèsics orals habituals, els següents dies solen estar bé. Poden fer una dutxa diària, moure segons les molèsties que tinguin i, en general, dóna molt poques complicacions. Les infeccions són molt rares. Pot aparèixer un petit hematoma local. L’escrot pot seguir inflat, sobretot en casos de hidrocele gegant, però la tumefacció va baixant progressivament, fins a desaparèixer. En casos molt excepcionals, sobretot adolescents més grans, podria persistir una hidrocele residual passat el temps que obligaria a altres tractaments. Les reaparicions també són excepcionals.