Grip A (H1N1)

Què és?

És una malaltia produïda pel virus influença A H1N1, del mateix gènere que el virus de la grip estacional (grip comuna).

Quins símptomes presenta?

La grip A (H1N1) és una malaltia que cursa de forma lleu en la majoria de les persones, i amb els mateixos símptomes que la grip comuna: febre, tos, congestió nasal, mal de cap, dolor muscular i de vegades símptomes digestius com vòmits i diarrea.

Com es contagia?

Igual que la grip comuna, la grip A H1N1 s’encomana fàcilment ja que es transmet per l’aire mitjançant les gotetes que emetem en parlar, tossir o esternudar.

Què es pot fer per evitar el contagi?

Les recomanacions bàsiques en la prevenció de contagi de la grip A H1N1 són les següents:

· Rentat de mans freqüent. S’ha observat que aquesta simple recomanació disminueix en gran mesura el contagi i propagació de la malaltia.
· L’ús de mocadors d’un sol ús al tossir o esternudar i posterior rentat de mans també evita de forma significativa la propagació de la malaltia.
· També el virus de la grip A (H1N1) a través de les gotetes emeses al tossir o esternudar pot dipositar en superfícies de mobles, poms, objectes, … on el virus pot romandre hores o dies, de manera que netejar aquestes superfícies freqüentment amb productes de neteja habituals ajuden en la prevenció de la malaltia.
· Si es tenen símptomes evidents, el malalt s’ha de quedar a casa i evitar en el possible el contacte proper amb altres persones.

No es recomana:

· L’ús de màscares de forma generalitzada, ja que no queda clar que el seu ús eviti la propagació de la malaltia. Només es recomana fer-les servir en persones malaltes quan estiguin en contacte amb altres persones.
· Tractament preventiu amb antivirals (oseltamivir, zanamivir), ja que els estudis realitzats en la prevenció de la malaltia, no aporten grans beneficis, i presenten efectes secundaris amb relativa freqüència. En una persona sana els efectes adversos dels antivirals superen els beneficis.

Com es diagnostica?

El diagnòstic de la mateixa manera que en la grip comuna és per sospita clínica, basat en els símptomes que presenta el pacient. Només es realitza diagnòstic de laboratori en pacients hospitalitzats o amb alt risc de patir complicacions.

Què fer si el meu fill presenta símptomes de grip?

La gran majoria de nens malalts de grip A (H1N1) van a presentar símptomes lleus, de manera que l’ús d’antitèrmics (Paracetamol, Ibuprofè) en cas de febre, oferir abundants líquids per obtenir una bona hidratació, i el repòs en el domicili 7 dies o fins a la desaparició dels símptomes serà suficient. Poseu-vos en contacte amb el vostre pediatre i seguiu les seves recomanacions.
Igual que en la grip comuna, la grip A (H1N1) pot ser greu en alguns casos.

Hauran d’acudir a l’hospital tots els nens que presentin símptomes i a més estiguin afectats de:

· Malalties del cor.
· Malalties respiratòries cròniques.
· Diabetis
· Insuficiència renal
· Pacients als quals se’ls ha extirpat la melsa.
· Malalties hepàtiques cròniques
· Malalties neuromusculars greus
· Pacients immunodeprimits (SIDA, immunodepressió induïda per fàrmacs en pacients oncològics, trasplantats, etc., i pacients amb alguna patologia de la immunitat).
· Obesitat mòrbida.
· Embaràs
· Nens i adolescents en tractament perllongat amb aspirina.

També hauran d’acudir a l’hospital tots els nens que en el curs de la grip presentin:

· Dificultat respiratòria
· Dolor toràcic
· Alteracions de la consciència.
· Febre alta que persisteix més de 72 hores.
· Empitjorament passats set dies de la malaltia.

Es pot continuar la lactància materna si la mare està malalta de grip A (H1N1)?

La llet materna conté anticossos que protegeixen al nadó de nombroses malalties, i, per tant s’aconsella mantenir la lactància materna encara que la mare contregui la malaltia.
La mare haurà d’extremar les mesures higièniques i és aconsellable l’ús de màscara.
Tampoc ha de suspendre la lactància materna encara que la mare estigui en tractament amb antivirals.