Giardiasi, una infecció parasitària

Què és la giardiasi? 

És la infestació intestinal produïda pel paràsit Giàrdia làmblia varietat hominis, protozou flagel·lat que colonitza l’intestí on pot ocasionar la infecció aguda o crònica. 
La Giàrdia làmblia és un dels paràsits patògens intestinals més freqüents causants de diarrea, i el de major prevalença en la majoria dels països industrialitzats; la seva distribució és endèmica a nivell mundial amb una major incidència en nens de menor edat.

Com es transmet? 

La via més freqüent de transmissió és la fecal-oral, sobretot en guarderies i en nens entre 2 i 4 anys, on són freqüents els brots de giardiasis. També la giardiasi es transmet per aliments i a través de l’aigua; els brots transmesos per l’aigua afecten a nens i adults; no obstant això la transmissió fecal-oral solament afecta a nens.

La giardiasi pot ser també transmesa a l’home per animals (gats, gossos, etc.).

 

Quins símptomes presenta?

La majoria cursen de forma asimptomàtica i actuen com portadors del paràsit. Els casos simptomàtics presenten diarrea aguda o crònica, contínua o intermitent, alternant amb fases de restrenyiment. Les deposicions són generalment aquoses, amb moc i poden perllongar-se durant setmanes o anys. És freqüent el retard en el pes i talla. També poden cursar amb còlics abdominals, flatulència, vòmits i nàusees, pèrdua de gana, decaïment i pèrdues de pes.

Com es diagnostica?

Mitjançant l’examen microscòpic de la femta (tres preses amb interval de 2-3 dies i un temps màxim de 10 dies entre les tres).

Com es tracta?

El tractament amb metronidazol durant 7 dies sol ser suficient.

Com es pot prevenir?

Es pot prevenir la disseminació de la infecció en guarderies mitjançant un rentat escrupolós de les mans, tractament dels portadors i exclusió de la guarderia als nens afectes.

Cap medicament pot prevenir la infecció.

 

Última revisió i actualització Juny 2012