Esport durant la infància i els seus beneficis

La pràctica esportiva és positiva durant tota la vida, també durant la infància. Un dels factors més importants a tenir en compte és l’empremta que deixen totes les activitats a la infància: practicar esport en els primers anys de vida, facilita que aquesta pràctica s’allargui a altres períodes d’edat.

A més realitzar l’esport infantil és un dret humà reconegut per la UNESCO, pels valors que representa i els beneficis per a la salut dels nens i de les nenes.

Tots els nens i les nenes poden practicar esport, i això inclou als nens amb necessitats especials o als que tenen alguna malaltia crònica com diabetis, asma o epilèpsia. Resulta una excel·lent forma d’integració.

 

Beneficis de l’esport infantil 

L’esport infantil té beneficis en 4 àmbits: físic, psicològic, acadèmic i social.

  1. Beneficis físics: L’esport és un hàbit saludable. Està demostrat que l’activitat esportiva és un excel·lent factor de prevenció de malalties cardíaques, hipertensió, diabetis, càncer i de l’obesitat. L’esport afavoreix el desenvolupament dels músculs i dels ossos i evita el sedentarisme.
  2. Beneficis psicològics: L’esport estimula la secreció d’endorfines, que són unes substàncies que originen benestar. S’alliberen tensions. Les persones que practiquen esport són més felices i tenen una millor autoestima.
  3. Beneficis acadèmics: La pràctica d’esport incrementa el flux sanguini cerebral. Tal com diu el refrany “mens sana in corpore sa”. L’augment del flux cerebral millora la capacitat d’aprenentatge o la memòria, i a més afavoreix la creació d’hàbits que es poden extrapolar a l’estudi.
  4. Beneficis socials: L’esport permet als nens i a les nenes fer amics, guanyar confiança en sí mateixos i resulta divertit. Es desenvolupen valors socials de gran importància com el treball en equip, la disciplina, la responsabilitat, la gestió del temps o la lleialtat. La pràctica esportiva actúa en la prevenció de conductes de risc com les addiccions.

 

Quin tipus d’esport és el més adequat per a cada edat?

No hi ha esports predeterminats per a cada edat, encara que en els primers anys de vida, el desenvolupament psicomotor encara s’està completant i els nens estaran immadurs per algunes activitats que precisin que el desenvolupament de la coordinació i l’equilibri estigui més avançat. En els primers tres anys de vida les activitats que potenciïn aquest desenvolupament seran les més adequades.

 

 

Fins als 4-5 anys, les activitats esportives estan molt relacionades amb el joc i és la forma com es gaudeixen. Entre els 6 i els 10 anys, és ideal que els nens i nenes puguin provar diferents esports per poder valorar les seves preferències personals.

Lògicament la logística familiar i la possibilitat que l’esport sigui una part més del temps en família també tindran pes.

En qualsevol cas, l’esport escollit ha d’estar adaptat a les necessitats i als gustos infantils. Resultar prou atractiu perquè comporti un compromís per mantenir-lo en el temps.

La competició durant els primers anys no hauria de ser un objectiu principal, i tot i que els esports individuals poden tenir el seu espai, es recomana els esports d’equip durant la infància pels valors que comporten.

Finalment, des del punt de vista mèdic, el teu pediatre pot aconsellar-en funció de les característiques de l’infant. La revisió mèdica esportiva serà necessària amb el pas del temps.

L’esport resulta una activitat excel·lent no només des del punt de vista físic sinó també per al desenvolupament personal. Si tú practiques esport, els teus fills t’imitaran.

 

En resum…

  • L’esport és important en totes les edats, també durant la infància. S’obtenen beneficis de la pràctica esportiva des del punt de vista físic, psicològic, acadèmic i social.
  • L’esport infantil ha d’adaptar-se a les necessitats i als gustos dels nens i de les nenes.
  • Considerar l’esport com un temps en família i com una forma més de transmetre hàbits saludables als teus fills.

Article de la Dra. Amalia Arce. Servei de Pediatria. Gener 2019.

Publicat també a la revista Esportiu Maresme