Balanitis

Què és la balanitis? 

La balanitis o balanopostitis és una inflamació local del penis, que es localitza en el gland, que és la part distal del penis que en el seu extrem es troba el meat urinari i el prepuci que és la pell que recobreix el gland.

 

Què la produeix?

Generalment és provocada per irritació amoniacal (gotes d’orina retingudes en l’espai entre gland i prepuci), o per la sobreinfecció dels quists d’esmegma que és un material blanquinós i cremós procedent del recanvi cel·lular del gland i la porció interna del prepuci juntament amb el greix procedent de les glàndules de Tyson (glàndules de greix de la corona del penis i de la superfície interna del prepuci), que s’acumula en l’espai entre gland i prepuci.

 

Quins símptomes presenta?

Generalment presenta envermelliment, picor i coïssor en la superfície del gland i del prepuci, acompanyat freqüentment de micció dolorosa.

 

Quins factors afavoreixen l’aparició de balanitis?

Hi ha diversos factors que faciliten l’aparició de balanitis, sent els mes freqüents:

· Fimosi: És la dificultat o impossibilitat per a la retracció del prepuci, no aconseguint la visualització completa del gland. Això suposa la dificultat o impossibilitat de tenir una bona higiene de l’espai entre prepuci i gland.

· Adherències balanoprepucials: Són unes adherències entre el gland i el prepuci que poden abastar tota la superfície de contacte o solament una porció de la mateixa. Cal diferenciar entre fimosi i adherències balanoprepucials. En la fimosi hi ha un anell que tanca el prepuci i impedeix que es pugui retirar, en les adherències no hi ha anell sinó adherències que retenen el prepuci. Igual que en la fimosi, suposa la dificultat o impossibilitat de tenir una bona higiene de l’espai entre prepuci i gland.

· Irritació química per sabons i detergents: Alguns productes d’higiene poden produir irritació local del gland, sent recomanable en aquests casos utilitzar sabons “sindet”.

Com es prevé?

Mantenint una bona higiene mitjançant la retracció del prepuci i neteja de la zona. Si això no és possible per presentar fimosi o adherències balanoprepucials, i presenta episodis repetits de balanitis, serà convenient la valoració per a determinar la necessitat o no de tractament quirúrgic.

 

Com es guareix?

Rentats amb aigua de camamilla i millorant una mica els hàbits higiènics sol ser suficient. En casos de sobreinfecció caldrà tractament antibiòtic.

 

Revisió i actualització Abril 2016