Asma a la infància i esport

L’asma és la malaltia crònica més freqüent durant la infància. Afecta al 10-15% dels nens en edat escolar. Constitueix la primera causa d’absentisme escolar.

L’asma es caracteritza per una obstrucció de la via aèria que passa en presència d’alguns desencadenants com els al·lèrgens que hi ha a l’ambient, les infeccions o altres factors com el fum o la contaminació.L’esport en els nens asmàtics

L’esport és important en totes les edats de la vida. En el cas dels infants i els adolescents, facilita el desenvolupament psíquic i físic i fomenta valors necessaris en l’educació dels nostres joves, com el treball en equip, l’esperit de superació o el valor de l’esforç.

L’esport és important per a tots els nens i no podem excloure als nens que pateixen asma. Especialment perquè sabem que si la malaltia està ben controlada, no tenen per què existir diferències importants amb la resta de nens pel que fa a la pràctica esportiva.

Esportistes molt coneguts com el ciclista Miguel Indurain, el futbolista David Beckham o la nedadora Mireia Belmonte pateixen asma, com probablement el 10% dels esportistes d’elit.

Els pediatres animem als nens i adolescents a practicar esport encara que tinguin algun tipus de limitació. Conèixer i respectar aquests límits és fonamental. Practicar la majoria d’esports és possible si l’asma està sota control.

Si durant la realització de l’exercici apareix tos repetitiva, sensació d’ofec o d’opressió al pit està indicat aturar l’exercici i utilitzar els medicaments dilatadors del bronqui amb els quals es tracten les crisi.

Professors d’educació física i entrenadors de les diferents disciplines haurien de tenir uns mínims coneixements en aquest sentit.

 

Quin és l’esport més apropiat en els nens amb asma?  

Pel que fa al tipus d’esport més apropiat, és convenient conèixer les preferències dels nens. Les activitats que es realitzen amb exposició a l’aire sec i fred o a on es requereixen llargues carreres, tenen més capacitat per desencadenar crisi que altres esports.

Tradicionalment s’ha considerat la natació com un dels esports recomanats en els nens asmàtics. El fet de ser un esport complet que es realitza en un escenari humit i que no ocasiona pressió al pit, semblen donar-li protagonisme. No obstant això, alguns estudis semblen relacionar la concentració de clor i la quantitat de fongs en piscines cobertes amb la inducció de crisis asmàtiques. És un tema controvertit en el qual els experts no es posen totalment d’acord.

A més de la natació, altres esports com les arts marcials, la bicicleta (no molt intensa) o el golf, poden ser bones opcions. Els esports que es realitzen en equip també són una bona elecció, ja que permeten descansos periòdics.

En resum…

Dues premisses són necessàries prèvies a la pràctica esportiva en nens asmàtics:

  • Evitar factors desencadenants (fum, al·lèrgens i infeccions)
  • Prendre la medicació preventiva

Per a la realització esportiva es recomana:

  • Escalfar de forma adequada
  • Respirar pel nas
  • No realitzar esport si hi ha símptomes asmàtics
  • Si es pateix asma d’esforç, prendre la medicació preventiva 20-30 minuts abans
  • Portar un inhalador broncodilatador per si de cas es produeix una crisi

 

Article de la Dra. Amalia Arce. Servei de Pediatria. Gener de 2018