Accidents infantils a les piscines

La pràctica de la natació i el bany a les piscines són activitats saludables i divertides per als nens i nenes. Però, malgrat això, no hem d’oblidar que l’aigua no és el medi natural de les persones. Els pares i educadors hem de ser conscients del risc que comporten les activitats aquàtiques.

Malauradament, cada any es produeix algun cas d’ofegament a les piscines públiques o privades i diversos casos de traumatismes ocasionats per caigudes accidentals.

 

La majoria d’accidents infantils a les piscines es poden evitar seguint aquestes recomanacions:

  • És convenient ensenyar a nedar els nens al més aviat possible. És una mesura que pot evitar els ofegaments.
  • No deixeu els nens ni un moment sols quan estiguin banyant-se o a l’entorn de la piscina. Procureu que mai no quedin fora del vostre camp de visió mentre són a l’aigua. Recordeu que només 2,5 cm de fondària són suficients per cobrir el nas i la boca d’un infant, si cau endavant.
  • No permeteu que entrin de cop a l’aigua la primera vegada que es banyen, després de menjar, d’haver pres molta estona el sol o d’haver fet un exercici físic intens. Es pot produir el que es coneix com hidrocució (col.loquialment el “tall de digestió”).
  • Eviteu que es tirin de cap sense comprovar que la fondària és suficient i que no hi han elements o persones contra els que poden xocar.

  • Estigueu atents als senyals de seguretat de la piscina, pel que fa a l’ús de trampolins, palanques o tobogans, així com dels que fan referència a la fondària.
  • Eviteu que els vostres fills juguin a donar-se empentes a la vora de la piscina, a saltar l’un per sobre de l’altre, a enfonsar-se, a tirar-se “en cadena” pels tobogans, etc., i feu que respectin les normes de seguretat de les instal·lacions.
  • Assegureu-vos que els nens que no saben nedar duguin posat un dispositiu (armilla, “bombolleta”, etc.) adaptat a cada edat, que afavoreixi la seva flotabilitat i que mantingui el cap del nen fora de l’aigua si hi caigués.
  • A més, en el cas de piscines de cases particulars, l’ús de tanques protectores al voltant de la piscina pot evitar l’accés dels nens i la seva caiguda accidental.

 Actualizat a l’agost del 2016