El professional psicomotricista acull i tracta pacients amb retard psicomotor, trastorns del neurodesenvolupament, dificultats relacionals, emocionals o patologies complexes. Ofereix un acompanyament personalitzat en sessions individuals acollint el nen amb les seves necessitats i característiques per fomentar el seu desenvolupament integral òptim. El terapeuta treballa de la mà amb les famílies per proporcionar al pacient una ajuda tan global com sigui possible.

El psicomotricista avalua i tracta les funcions motrius, sensorials, afectives i psíquiques per ajudar la persona a tenir més consciència i domini del seu cos per utilitzar-lo com a mitjà d’expressió i comunicació. Treballa de manera interdisciplinària i coordinada amb els altres serveis de l’hospital per donar resposta holística.

Principals motius de consulta en Psicomotricitat

 • Retard del desenvolupament (Hipotònia/Hipertonia/adquisició de les fites del desenvolupament: sosteniment de cap, seure, gatejar, caminar, motricitat fina…)
 • Estimulació primerenca (dificultat en les habilitats socials i/o la comunicació, dificultats en els somnis, poc interès pel seu entorn, irritabilitat…)
 • Prematuritat
 • Trastorns en la conducta alimentària en nens petits
 • Repercussions en el desenvolupament després d’hospitalitzacions
 • Discapacitat dorigen motriu i/o sensorial
 • TEA
 • Trastorns del comportament/o emocional
 • Trastorns d’aprenentatge (disgrafia/dispraxia)
 • TDAH

Trastorns del to muscular

El to muscular és un estat de tensió constant dels nostres músculs. Es pot veure modificat o alterat segons aspectes fisiològics (afectació neuromotriu) però també aspectes emocionals.
• Hipotonia/Hipertonia (problemes en la maduració i/o regulació tònica)
• Tonicoemocionals: dificultat de regulació del to muscular relacionat amb l’estat afectiu

Retard del desenvolupament psicomotor

Alteració o trajectòria inhabitual en les adquisicions de les etapes del desenvolupament del nen/a petit
• Adquisicions motrius (sostenir el cap, seure, gatejar, caminar, motricitat fina…)
• Trastorns sensorials: hiper o singlot sensibilitat, ceguesa, hipoacúsia…
• Dificultats en les habilitats relacionals i cognitives.

Trastorns Neuromotrius/Síndromes Genètiques:

Alteració en el sistema nerviós que afecta la persona en el control dels seus moviments/o Afectació o modificació en el sistema genètic de la persona
• Paràlisi cerebrals, accidents cervell-vascular, micro/macrocefalia
• Síndrome de down, Síndrome de Prader Willi, Síndrome del X fràgil…

Prematuritat:

És considerat un naixement prematur quan el nadó neix abans de les 37 Setmanes d’Amenorrea o abans dels 8 mesos i mig d’embaràs.
• Durant l’ingrés hospitalari
• Després de l’alta

Atenció primerenca

Es tracta d’una sèrie d’accions precoces des del naixement fins als 6 anys de vida per respondre com més aviat millor a dificultats presents en el desenvolupament o situació de risc que podria impactar la qualitat del desenvolupament del nen/a. Poden ser mesures de prevenció o intervenció.
• Adopció/Nens a les llars d’acollida
• Hospitalització
• Trastorns alimentaris/dificultats de somnis
• Vulnerabilitat social

Trastorns de la conducta alimentària en nens petits:

Tractament des d’una perspectiva multifactorial i del desenvolupament.
Es manifesten amb dificultats per prendre la llet (pit o biberó), o per menjar certs tipus d’aliments. El nenx és molt selectiu, menja sempre el mateix, o mengen en molt poca quantitat. Els àpats poden trigar molt. El nenx pot presentar hipersensibilitat sensorial (olors, sabors, tacte…). La intervenció psicomotriu s’enfoca en aspectes posturals, motrius, sensorials i relacionals.

Trastorns de l’estructuració psicomotriu

És una pertorbació en el funcionament del cos que pot ser d’origen orgànic o psíquic. Pot ser variable en la intensitat i l’expressió.
• Esquema corporal/imatge del cos: dificultats en la representació del cos d’origen psicològica o física
• Lateralitat: coneixement dreta/esquerra
• Organització espacial-temporal

Trastorns del Neurodesenvolupament (segons el DSM-5)

Es tracta d’un dèficit en una àrea del desenvolupament cerebral i d’aparició precoç a la infància. Les dificultats solen presentar-se a llarg termini i tenen un impacte a la vida familiar, social o escolar del nen.
• Trastorn de l’Espectre Autista
• Discapacitat intel·lectual
• Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat o sense (TDAH/TDA)
• Trastorn de la comunicació social
• Trastorns específics de l’aprenentatge (disgrafia o escriptura caòtica, lentitud)
• Trastorns motors: Trastorn de desenvolupament de la coordinació (dispràxia)

Trastorns del comportament:

Comportament o reaccions inadequades; resposta inadaptada davant de certes emocions que tenen un impacte a nivell social i/o en el benestar de la persona.
• Trastorns del comportament: Inhibició/Hiperactivitat
• Dificultat en la gestió emocional
• Dificultat en les habilitats socials

Sophia Skalli

Psicomotricista especialitzada en l’acompanyament del nen prematur i nadó amb alteracions en el desenvolupament. Treballa de manera transversal des de l’ingrés hospitalari fins a l’atenció a l’àmbit ambulatori.

Les meves formacions:

 • Teràpia/Rehabilitació psicomotriu individualitzada
 • Acompanyament parental
 • Massatges infantils (Masoterapeuta 2015)
 • Porteig ergonòmic en salut maternoinfantil (Formació Mètode cangur Flexió Diagonal Sostenida 2019, Certificació Porteu i les seves aplicacions en salut maternoinfantil 2020)
 • Integració sensorial: Certificació a Sala Multisensorial (BJ adaptacions), i Cures centrades en el desenvolupament sensori motriu de Bullinger nivell 1.
 • Teràpies aquàtiques: des de nadons prematurs fins a nens d’edat escolar
 • Alimentació: Dificultats en la conducta alimentària (acompanyament des d’ajustos posturals entre la mare i el nadó, habilitats motrius del nadó i reflexos primaris i la sensorialitat).

 

Horari

Dimarts

 • Matí 9:30 h – 13:30 h 
 • Tarda 15:30 h – 20:00 h

Dijous

 • Tarda 15:30 h – 20:00 h

Com demanar cita

sskalli@psychomot.com

Ubicació

Consultes Externes I, 5ª planta

C/ Roger de Flor, 151


Demanar visita

QUADRE MÈDIC

CONTACTE

  Entenc i accepto la política de privacitat  ENS POTS TROBAR A:

  Carrer Roger de Flor, 151
  Tel. 935 230 555 / 901 088 214
  Fax 93 265 50 17