La Neurologia Infantil és una de les especialitats bàsiques de la medicina moderna. Tal rellevància rau en una causa doble: d’una banda, la importància de la integritat del Sistema Nerviós Central (SNC) per al complet desenvolupament de totes les potencialitats de l’ésser humà i, d’altra, el fet d’estar tractant amb nens i nenes ens obliga a dedicar una especial atenció als mateixos, atès que el seu SNC es troba en període de formació, i qualsevol alteració pot provocar una lesió de conseqüències molt més greus que si es tractés d’un adult (discapacitat). Per això, considerem la Neuropediatria com una especialitat bàsica dins de la Neurologia i de la Pediatria, que ha de ser realitzada per personal i equip especialitzats, per dur a terme d’una manera eficaç aquesta important tasca.

 

Serveis i procediments mèdics

El Servei de Neuropediatria, té un historial de més de 30 anys d’activitat a l’Hospital HM Nens. En l’actualitat, treballen en el Servei cinc professionals d’àmplia experiència, cobrint tot l’horari de matí i tarda, de dilluns a divendres. Disposen, a més, del suport material i humà dels altres Serveis de l’Hospital HM Nens, amb la immediatesa i comoditat que això suposa per als pacients i els seus pares. Atenem més de 500 visites a el mes, tant primeres visites com controls, cobrint un espectre que inclou totes les patologies següents:

Diagnòstic, tractament i seguiment:

 • Epilèpsia i convulsions febrils
 • Cefalees
 • Tumors
 • Hidrocefàlia
 • Malalties neurodegeneratives
 • Processos infecciosos: Meningitis i encefalitis
 • Traumatismes cranials
 • Deformitats cranials, plagiocefàlies
 • Miopaties, neuropaties
 • Paràlisi facial
 • Tics i altres trastorns de el moviment

Diagnòstic de lesions que afecten el procés de maduració del Sistema Nerviós Central (SNC) i seguiment de les seves seqüeles:

 • Lesions hipòxic-isquèmiques, hemiparèsies, paraparèsies
 • Paràlisi cerebral infantil

Trastorns de conducta i desenvolupament:

 • Dificultats d’aprenentatge, dislèxia
 • Retard del llenguatge
 • Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH)
 • Retard psicomotor
 • Trastorns del neurodesenvolupament i de l’espectre autista (TEA)

Trastorns de la son:

 • Problemes de conciliació i manteniment
 • Parasòmnies

 

Tecnologia

El Servei de Neuropediatria utilitza les tecnologies d’altres departaments per a les tasques diagnòstiques:

Radiologia

 • RX simples
 • Ecografies
 • TAC
 • RNM

Neurofisiologia

 • Vídeo EEG convencional, amb privació de la son i monitorització de 24 hores
 • Polisomnografia curta i nocturna
 • Test de latències múltiples
 • Potencials evocats auditius, visuals, cognitius i somestèsics
 • Electromiografia i electroneurografia

Laboratori

 • Analítiques generals, bioquímica, toxicologia
 • Nivells de fàrmacs
 • Determinacions metabòliques bàsiques
 • Proves genètiques: Cariotip, FRAX, determinacions per a malalties específiques, array-CGH per a diferents patologies (retard mental, autisme, epilèpsia, etc.), estudis de exoma complet.

 

Unitats multidisciplinars

El Servei compta, a més, amb cinc Unitats multidisciplinars per ampliar la seva oferta assistencial:

 • Unitat d’Estudi i Tractament de les Cefalees: Permet la valoració protocol·litzada i la realització de les interconsultes i proves complementàries necessàries, així com el seguiment de l’evolució i la resposta a el tractament de cada un dels pacients.
 • Unitat de Patologia de la Son: Atesa pels especialistes de el Servei de Neurologia, permet l’assistència integral de l’pacient i l’optimització de recursos i proves complementàries.
 • Unitat de Trastorns de l’Aprenentatge: Una àrea mixta entre els Serveis de Psicologia i Neurologia, per atendre específicament als pacients afectats de TDAH i altres trastorns de l’aprenentatge. A través d’una completa valoració neurològica i psicodiagnòstica, es planificarà i farà el tractament psicoeducatiu i farmacològic més adequat a cada cas.
 • Unitat de Trastorns Generalitzats de Desenvolupament i TEA: L’estructura física i professional de l’Hospital permet la millor atenció integral a aquests pacients, incloent la valoració neurològica i la realització de proves complementàries (neuroimatge, neurofisiologia, estudis metabòlics i valoració per genetista), ja sigui des CCEE o mitjançant ingrés hospitalari. Aquest diagnòstic etiològic es realitza en paral·lel a la diagnosi sindròmic, a través d’una completa avaluació psicodiagnòstica específica.
 • Unitat d’Estudi i Tractament del Retard Psicomotor: A l’igual que la resta d’Unitats, permet l’abordatge integral d’aquests pacients, amb una adequada valoració diagnòstica, neurològica, psicològica i de proves complementàries, per iniciar després el tractament més adequat segons l’edat i la patologia diagnosticada en la Unitat d’Estimulació de el Servei de Fisioteràpia.

 

Col·laboració amb Institut Guttmann

L’aliança entre HM Hospitales i l’Institut Guttmann permet oferir una atenció integral als pacients adults i pediàtrics que pateixen alguna malaltia o lesió neurològica,

Aquesta cooperació proporciona una millora de la diagnosi i el tractament en les àrees de Neurologia, Neuropediatria, Neuropsicologia i Neurorehabilitació.
El coneixement i l’experiència de l’equip de professionals dels hospitals barcelonins HM Delfos i HM Nens, així com de l’Institut Guttmann -referents cadascú en el seu àmbit d’especialitat- ofereixen una nova manera d’abordar i tractar les patologies neurològiques des d’una visió especialitzada, innovadora, holística i personalitzada que, a més de procurar la curació o millora de la patologia, pretén contribuir al benestar, tant físic com psicològic, tant del pacient com de la seva família, o entorn emocional pròxim.

Llegir més

 

Contacte:

o Horaris d’atenció:

De dilluns a divendres, de 9’30 a 13’30h i de 16 a 19’30h

o Ubicació de la consulta:

Edifici de Consultes Externes I, C/ Roger de Flor, 151, 4a planta


Demanar visita

QUADRE MÈDIC

CONTACTE

Entenc i accepto la política de privacitat


ENS POTS TROBAR A:

Carrer Roger de Flor, 151
Tel. 935 230 555 / 901 088 214
Fax 93 265 50 17