Benvinguts al Servei de Neurologia de l’Hospital de Nens de Barcelona. Ens trobaràs a l’Àrea de Consultes Externes II, al Carrer Roger de Flor, 153.

Aquest Servei dedica la seva atenció al diagnòstic i tractament de les malalties del sistema nerviós central i perifèric, que comprenen les diferents malalties neuromusculars (miopaties, neuropaties,…), epilèpsia, trastorns dels moviments (distonies, corea, tics,..) i trastorns del desenvolupament psicomotor entre d’altres.

Així mateix hem creat unes unitats multidisciplinars per abordar problemes específics que generen una quantitat important de consultes i que requereixen la intervenció de diferents serveis a partir de la visita del neuròleg. D’aquesta manera s’actúa de forma coordinada per minimitzar el temps d’atenció entre especialistes i per dirigir als nens i nenes als circuits més adients per la valoració i tractament del seu problema. Aquestes unitats funcionals són:

  • Unitat de cefalea
  • Unitat de trastorns generals del desenvolupament i trastorns de l’espectre autista
  • Unitat de trastorns de l’aprenentatge
  • Unitat de patologia de la son
  • Unitat d’estudi i tractament del retard psicomotor


Demanar visita

QUADRE MÈDIC

CONTACTE

Entenc i accepto la política de privacitat


ENS POTS TROBAR A:

Carrer Roger de Flor, 153
Tel. 935 230 555 / 901 088 214
Fax 93 265 50 17