El nostre equip de digestiu compta amb 7 metges pediatres subespecialitzats en gastroenterologia, hepatologia i nutrició pediàtrica. Tots ells estan altament qualificats i tenen una gran experiència en aquesta disciplina.

És un Servei referent a la ciutat i la província de Barcelona, ​​però també ho és a nivell de la resta de Catalunya i de l’estat espanyol.
Des de la consulta externa del Servei de Digestiu, donem resposta a totes les patologies gastrointestinals i nutricionals que poden ser ateses en un Hospital de 2n nivell assistencial.

Els símptomes i signes que habitualment atenem són:

 • Dolor Abdominal
 • Distensió Abdominal
 • Estrenyiment crònic
 • Sagnat rectal
 • Diarrea Prolongada / Crònica
 • Malaltia celíaca
 • Vòmits / Reflux gastroesofàgic
 • Fallada de medro (poc guany de pes/talla)
 • Suplementació nutricional
 • Dificultats a l’alimentació
 • Intoleràncies i Al·lèrgies Alimentàries
 • Maneig inicial dels trastorns hepàtics i pancreàtics
 • Litiasi Biliar entre moltes altres
 
Un cop realitzat el diagnòstic, oferirem un tractament dirigit i personalitzat a cada cas.

 

Quins serveis i procediments oferim?

 • Test H2/CH4 espirat per a estudi malabsorció intestinal dels principals hidrats de carboni: lactosa, fructosa, sorbitol, sacarosa. Estudi de possible Sobreciment Bacterià Intestinal a través del test H2/CH4 espirat a glucosa o lactulosa.
 • Test Urea C13 espirat per a la detecció d’infecció per Helicobacter pylori
 • Manometria anus-rectal per a la detecció del RIA (reflex anal inhibitori) i estudi del funcionalisme anus-rectal.
 • Sessions de Biofeedback anus-rectal per millorar el funcionalisme anus-rectal en cas de no ser l’adequat i millorar la maniobra defecatòria.
 • pHmetria esofàgica 24 hores per a l’estudi de la durada i intensitat del reflux gastroesofàgic.
 • Estudi Endoscòpic Digestiu Alt/ Colonoscòpia amb Ileoscòpia tant amb finalitat diagnòstica com terapèutica.
 • Videofluoroscòpia Digestiva Alta, per a l’estudi dels trastorns de la deglució
 • Detecció de pèptids de gliadina (GIP) en orina i femta per a un bon control dietètic del pacient celíac.


Demanar visita

QUADRE MÈDIC

CONTACTE

  Entenc i accepto la política de privacitat  ENS POTS TROBAR A:

  Carrer Roger de Flor, 151
  Tel. 935 230 555 / 901 088 214
  Fax 93 265 50 17