Formació Acadèmica

 • Psicologia General Sanitària: (Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària, UDG/UOC, 2017-2019)
 • Postgrau en clínica psicoanalítica amb nens i adolescents (E.C.P.N.A, Escola de Clínica Psicoanalítica amb nens i adolescents, FEAP, (2006 – 2008).
 • Màster en Clínica Psicoanalítica amb nens i adolescents, Universitat de Barcelona, ​​(2004-2006).
 • Psicologia: Universitat de Creta: Facultat de Ciències socials, Departament de Psicologia. Grècia. (1998-2004)

Idiomes:

 • Anglès: Natiu
 • Espanyol: C2
 • Català: C1
 • Frances: B2
 • Italià: B2
 • Grec: Natiu

 

Experiència Professional

 • Psicòloga-Psicoterapeuta amb nens, adolescents i adults: Centre Espai Psi, Cornellà. (2019-actualment)
 • Psicòloga-Psicoterapeuta amb nens, adolescents i adults: Centre d’Higiene Mental de Cornellà. (2019-actualment)
 • Psicòloga/Psicoterapeuta amb nens, adolescents i adults: (consulta privada) Atenes/Barcelona, ​​(2014-2017).
 • Psicòloga-Psicoterapèuta (adolescents), 2a Escola Secundària d’Alimos, Atenes, (2013-2014).
  Professora d’anglès (nens, adolescents, adults), Atenes/Barcelona, ​​(2007-2020)
 • Traduccions (Anglès, Espanyol, Grec), Projectes Puntuals, K.M. Alarabi Barcelona (2008-2018)
 • Acompanyament Terapèutic de nens amb TEA, Col·legi Sant Andreu, Badalona, ​​(2009-2010)
 • Psicòloga Docent: Cursos de formació per a treballadors en institucions sanitàries. SGCE, Barcelona (2008-2010)

 

Pràctiques

 • Psicòloga Sanitària: Fundació Puigvert: Servei de Psicologia Clínica. (Pràcticum MPGS). (2018-2019)
 • Psicòloga Sanitària: Fundació Orienta: CSMIJ Hospitalet, Escola d’Educació Especial Estel-Can Bori (Pràcticum MPGS) (2018)
 • Psicòloga/Psicoterapeuta: Hospital Universitari Aeginiteio, Servei de Psicologia Clínica, Atenes (2014-15)
 • Psicòloga/Psicoterapeuta: Escola d’educació especial Rel, Barcelona, ​​(pràcticum ECPNA), Barcelona (2006-2008)
 • Psicòloga/Psicoterapeuta: Centre de Dia Villa Joana, (pràcticum ECPNA). Barcelona (2004-2005)

 

Activitat científica i docent

 • Curs de “Treball amb pares a la clínica infantojuvenil”, GRADIVA (2020-2021)
 • VII Jornades Grup TLP Barcelona: Afrontar situacions conflictives a través de la psicoteràpia basada en la mentalització, (2019).
 • Congrés de la International Society of Transference Focused Psychotherapy (ISTFP), Taller d’Introducció a la Psicoteràpia Enfocada en Transferència amb Adolescents (Barcelona, ​​2018)
 • Participació en diferents seminaris


Especialitats: