• Col. 6626
  • Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona. 1990
  • Títol oficial de Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica
  • Psicoterapeuta acreditada per FEAP (Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas)
  • Tutora de pràctiques en la formació d´estudiants del Màster universitari en Psicologia General Sanitaria de la Facultat de Psicologia de Blanquerna. Universitat Ramon Llull
  • Psicòloga Clínica Adjunta en l´Hospital Sant Joan de Déu i CSMIJ de Vilanova. 1992/1998
  • Formació post–universitària realitzada en el Servei de Psiquiatria-Psicologia de l´Hospital Sant Joan de Déu (1990/1996).
  • Membre associat d´Ipsi formació
  • Psicòloga Clínica i Psicoterapeuta. Coordinadora del Servei Psiquiatria i Psicologia Fundació Hospital de Nens de Barcelona


Especialitats: