• Col. 3248
  • Llicenciada en Psicologia per la Universitat Central de Barcelona, 1983
  • Títol oficial de Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica.
  • Psicoterapeuta acreditada per FEAP (Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas).
  • Membre associat a iPsi formació i       ECPNA.
  • Formació       post-universitària realitzada en ECPNA (IL3. Universitat de Barcelona) 1994-1999. Àmbit Clínic, diagnòstic i tractament amb nens i adolescents.
  • Equip d´iPsi, centre d´atenció, docència i investigació en salut mental, psicòloga clínica de nens, adolescents i adults (2005-2014)
  • Membre de Fort-da, equip d´atenció clínica de l´Escola Clínica Psicoanalítica amb nens i adolescents (1999-2004).
  • Psicòloga Clínica i Psicoterapeuta del Servei de Psiquiatria i Psicologia de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona


Especialitats: