FORMACIÓ ACADÈMICA

 • Máster d’Educació Emocional i Benestar. Universitat de Barcelona.
  • Pràctiques: Creació i impartició d’un curso d’Educació Emocional a Minyons Escoltes.
 • Llicenciatura de Pedagogia.
  • Pràctiques al centre Cruïlla dins el programa Èxit, projecte d’inserció sòcio-laboral amb joves de 16 a 18 anys.
  • Competències transversals.
 • Llicenciatura de Psicopedagogia.
  • Pràctiques Fundación PRESME (Pro Educació i Salut Mental) col·laborant en projectes educatius destinats a assessorar i intervenir en centres escolares amb alumnes, docents i famílies: Redacció de projectes, observacions, passes de test, reunions EAP-centre etc.
 • Diploma de Directora de Lleure
 • Idiomes:
  • Català: nativa, nivell C.
  • Castellà: nativa, nivell alt en expressió oral i escrita.
  • Anglès: nivell intermig-alt en expressió oral i escrita.
  • Francès: nivell bàsic (A1) en expressió oral i escrita.
 • Informàtica:
  • Ofimàtica a nivell d’usuària: Word, Excel, PowerPoint, Access…
  • Coneixement de programes informàtics de l’àmbit de formació: Qbid, Scorm
 • Voluntariat:
  • Classes d’espanyol per a estrangers (Servei Solidari).
  • Experiència de Curta Durada a nivell internacional amb l’ONG Vols: col·laboració en projectes educatius a Ayaviri, Perú.
  • Creació i impartició de tallers al centre ocupacional COINRE en relació amb l’autonomia i d’educació emocional.
 • Competències:
  • Capacitat de treball en equip, autonomia, habilitats d’assertivitat i escolta activa.
  • Experiència en gestió d’equips, de formació i de projectes.

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Àmbit psicopedagògic

 • Psicopedagoga a nivell individual d’infants i joves amb dificultats d’aprenentatge utilitzant eines d’Educació Emocional (2005-actualment)
  • Reeducacions amb infants i joves amb dificultats d’aprenentatge: dislèxia, altes capacitats, TDAH, TEA.
  • Seguiment i comunicació amb les famílies i professionals.
  • Formació d’equips educatius i famílies: dislèxia, TDAH, TEA.
 • Coordinadora, docent i psicopedagoga. Centre de Formació, L’Acadèmia, Sant Cugat (Setembre 2010-Juny 2012)
  • Professora per la preparació de proves d’accés a cicles formatius i a la universitat.
  • Psicopedagoga: entrevista amb les famílies, assessorament psicopedagògic, orientació escolar i laboral, servei de mediació, tècniques d’aprenentatge.
 • Professora de Formació General del PQPI, Ajuntament Sant Andreu de la Barca. (Febrer 2012 – Juny 2012 substitució)
  • Creació dels continguts
  • Impartició de les assignatures de català, castellà, matemàtiques, ciències socials i naturals.
  • Avaluació i assessorament dels alumnes.
 • Beca de col·laboració amb el GROP (Grup de Recerca d’Orientació Psicopedagògica) Departament MIDE, UB (Gener-desembre 2009)
  • Funcions de suport a les investigacions i als estudis de Postgrau: atenció als docents i alumnes, preparació del material docent, manteniment de la web, realització d’informes, seguiment de les inscripcions, etc.

 

Àmbit de formació

 • Formadora Freelance (2014-actualment)
  • Creadora de Play Emotions, projecte per promoure l’Educació Emocional i el Benestar:
   • Disseny, assessorament i implantació de projectes.
   • Creació de continguts.
   • Activitats extraescolars a escoles.
 • Formadora i Tutora d’entitats socials (2008-freelance)
  • Crear contingut, dinàmiques i impartir sessions de formació.
  • Assessorament de projectes.
  • Formació als equips d’institucions i empreses: competències emocionals, coaching, mindfulness, impuls de la igualtat.
 • Formadora CP Dinamització Comunitària, Mediació Comunitària (gener 2018 – juny 2019)
  • Programar les accions formatives pròpies del mòdul.
  • Seleccionar, elaborar, adaptar i utilitzar materials, mitjans i recursos didàctics
  • Seguiment de pràctiques:
   • Prospecció d’entitats per la realització de pràctiques
   • Tutorització de pràctiques (QBID)
 • Coordinadora del Màster en Educació Emocional i Benestar. Universitat de Barcelona. (set 2011-set 2012)
  • Creació dels programes formatius.
  • Timing del procés de formació.
  • E-learning: continguts del campus, Moodle.
  • Continguts de la web, Stel.
  • RRHH: Gestió del procés de selecció i d’inscripcions.
  • Informació als actuals i futurs estudiantes.
  • Gestió i supervisió de les funcions de les tres persones al meu càrrec.
  • Relació amb els diferents departaments de la Universitat.

 Especialitats: