ines sierra
  • Diplomada en Òptica i Optometria per l´Escola Universitària de Terrassa (Universitat Politècnica de Catalunya 2000-2004).
  • Membre de Centres Òptics 2003-2004.
  • Membre del Departament d´Optometria d´ICR 2004-2005.
  • Membre del Departament d´Optometria de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona des de 2005.


Especialitats: