• N. Col. 3896
  • Llicenciada en Odontologia per la Universitat Internacional de Catalunya, 2002.
  • Màster en Odontopediatria Integral per la Universitat Internacional de Catalunya, 2004.
  • Professora col·laboradora del Màster Propi d’Odontopediatria Integral CEU-València des de 2011.
  • Professora del Màster d’Odontopediatria de la Universitat de Barcelona des de 2012.
  • Professora col·laboradora del Màster d’Odontopediatria de la Universidad Europea de Madrid des de 2014.
  • Professora col·laboradora del Màster Propi d’Odontologia Infantil Integrada de la Universidad de Murcia des de 2015.
  • Especialista del Servei d’Odontobebè de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona des de 2015.
  • Coordinadora del Servei d’Odontobebè de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona.

Demanar visita


Especialitats: