• N. Col. 17585
  • Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona. 1981
  • Títol de Metge Puericultor. Escola Nacional Puriecultura. 1983
  • Postgrau en Pediatria i Puericultura. Escola Professional de Pediatria. Universitat de Barcelona. 1986.
  • Especialista en al·lèrgia. 2002
  • Especialista del servei d’Al·lèrgia de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona des de l’any 1990.Demanar visita


Especialitats: