• Llicenciada en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, 2003
  • Especialista en Pediatria i les seves àrees especifiques. Hospital Sant Joan de Déu, 2009
  • Diplomada en Reanimació Cardiopulmonar Avançada Pediàtrica i Neonatal
  • Pediatra dels serveis d’Hospitalització i Urgències. Hospital Sant Joan de Déu 2009-2012.
  • Pediatra d’atenció primària a EAP Gòtic 2009 i EAP Lluçanès 2010-2012
  • Pediatra responsable de guàrdia del Servei d’Urgències de Hospital HM Nens des del 2011.
  • Pediatra del Servei d’Hospitalització de HM Nens de Barcelona des del 2011.
  • Pediatra responsable del Servei d’Hospitalització Domiciliària de Hospital HM Nens des de 2011.
  • Membre de la Societat Catalana de Pediatria i l’Asociación Española de Pediatría.
  • Membre de la Sociedad Española de Pediatría Hospitalaria
  • Membre del Consell de Redacció de la revista Pediatria Catalana


Especialitats: