• N. Col. 13457
  • Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona. 1978
  • Especialista en Dermatologia per la Universitat de Barcelona. 1982.
  • Doctorat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona. Tesis Doctoral amb qualificació Apte “Cum Laude”.
  • Cap del Servei de Dermatologia del Hospital de la Creu Roja d’Hospitalet en excedència.
  • Especialista del Servei de Dermatologia de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona.

Demanar visita


Especialitats: