Metge especialista en Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica a Hospital HM Nens i Hospital Universitari Mútua Terrassa. Cap Servei Pediatria HUMT-AP. Vocal de la SEGHNP i ESPGHAN en grup trastons gastrointestinals eosinofílics.

 

FORMACIÓ ACADÈMICA

 • Llicenciat en Medicina i Ciruga per la Universitat Autòmoma de Barcelona, ​​Unitat Docent Vall d’Hebron (promoció 1986-1992).
 • Metge especialista en Pediatria i Àrees Específiques Uniatat integrada Hospital Clínic-Sant Joan de Déu de Barcelona (1994-97).
 • Formació en Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica (2002-2003) Hospital Universitari Mútua Terrassa.
 • Postgraduat a Lideratge Orgànic (2015-2016). EUNCET.

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

 • Metge Adjunt UCIN/UCIP/SEM Hospital Sant Joan de Déu (1998-2000)
 • Metge Adjunt dHospitalització. (2000-12). Unitat de Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica (2004-.)
 • Cap Servei Pediatria Hospital Universitari MútuaTerrassa-Atenció Primària Pediàtrica (2014-.)
 • Gastroenteròlgia, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica. (2013-). Hospital HM Nens de Barcelona

 

ACTIVITAT DOCENT I CIENTÍFICA

 • 32 publicacions científiques (articles i capítols de llibre)
 • Membre de l’Associació Espanyola de Pediatria (AEP), Societat Catalana de Pediatria (SCP), Societat Espanyola de Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica (SEGHNP), European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN).

ÀREA D’INTERÈS PROFESSIONAL

 • Vocal al grup de treball en Trastorns GastroIntestinals Eosinofílics de l’ESPG


Especialitats: