• Col. 29165
  • Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, 1992.
  • Especialista en Pediatria i les seves àrees específiques via MIR  Unitat Integrada Clínic-Hospital Sant  Joan de Déu. Barcelona, 1997.
  • Especialista en Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica, Hospital Universitari Mútua Terrassa, des de 2002.
  • Especialista del Servei de Gastroenterologia a Consultes Externes /Endoscòpia Digestiva de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona, des de 2012.
  • Coordinador del Grup de Treball en Digestiu Pediàtric de la Societat Catalana de Pediatria (SCP). Membre numerari de la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (SEGHNP). Full member de la European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN).


Especialitats: